Hedera helix / Klimop

Klimop werd al in het oude Egypte en Griekenland gebruikt bij verschillende kwalen. Komen die gebruiken overeen met de toepassingen nu of zijn er tegenwoordig geheel andere inzichten?

In de oudheid werd klimop gebruikt bij hoofdpijn, slijmvorming en koorts en er werden magische krachten aan toegeschreven. Bij uitwendig gebruik zou het helpen bij builen en blauwe plekken. In de 15e eeuw werd klimop toegepast bij narigheden als rachitis, dysenterie, galstenen en geelzucht.

Klimop had ook symbolische functies. De plant had eigenlijk een dubbelrol: hij was het zinnebeeld van dronkenschap maar gaf ook bescherming tegen dronkenschap omdat het blad de wijn onschuldig zou maken. Klimop werd dan ook geassocieerd met de god van de wijn: zowel de Griekse Dionysos als de Romeinse Bacchus werden vaak met klimop afgebeeld. In de middeleeuwen dacht men dan weer heksen te kunnen herkennen door een klimopkrans te dragen.

Anno nu laat modern wetenschappelijk onderzoek zien dat klimopextract werkzaam is bij luchtwegaandoeningen als hoest en astma. De dosering is hierbij van groot belang: een te hoge dosering werkt vaatvernauwend en irriterend, en kan zelfs giftig zijn. Daarom is registratie als geneesmiddel eigenlijk een voorwaarde voor veilig gebruik.

Klimopblad heeft in enkele Europese landen een geneesmiddelenstatus. In 2007 werden in Duitsland bijna twee miljoen hoestmiddelen met klimop voorgeschreven, en dat was maar liefst 80% van het totaal aan uitgeschreven recepten bij hoestproblemen. Ook in Nederland bestaat er een kruidengeneesmiddel op basis van klimop; het is geregistreerd voor vastzittende hoest en kriebelhoest.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2014, nr 1

Folium hederae helicis in de 21ste eeuw

H. helix had in de oudheid en de 15de eeuw andere en meer diverse indicaties (zoals rachitis, dysenterie, galstenen, geelzucht) dan in de huidige tijd. In de volksgeneeskunde zijn op verschillende plekken in Zuid-Europa uitwendige toepassingen van klimopblad bij parasieten, huidschimmel, zweren, reuma en zenuwpijnen nog in zwang, alsmede enkele inwendige toepassingen [8]. Wetenschappelijk onderzoek liet zien dat in lage dosis het extract vaatverwijdend, in hoge dosis echter vaatvernauwend werkt. De toepassing bij luchtwegproblemen met diverse triterpeensaponinen als belangrijkste actieve componenten, kwam in die loop van de 20ste eeuw steeds meer centraal te staan. Enerzijds werd er altijd van uitgegaan dat de saponinen een lichte keelirritatie opwekken die reflexmatig het ophoesten bevordert. Anderzijds werden er spasmolytische en bronchodilaterende effecten van het extract bij astmapatiënten vastgesteld. Die effecten bleken bij nader onderzoek afkomstig van de saponinen maar flavonolderivaten bleken ook bij te dragen aan het spasmolytisch effect.

In 2008 werd een ander werkingsmechanisme gesuggereerd en dit werd door in-vitro-onderzoek bevestigd: alfa-hederin in H. helix heeft beta-2-adrenerge mimetische activiteit. Deze stof liet in vivo bij ratten ook nog een sterk leverbeschermende werking zien (tegen cadmiumvergiftiging). Daarnaast werken de verschillende saponinen mucolytisch en antibacterieel, onder andere tegen meticilline-resistente Staphylococcus aureus [8,14]. In 2011 publiceerde de European Medicines Agency (EMA) haar monografie over klimopblad [7]. Het assessment report [8] vermeldt dat klimop in zeer veel Europese landen op dat moment al een geneesmiddelenstatus heeft. Met name bij luchtwegaandoeningen bij kinderen (zoals astma en kinkhoest) wordt het veel gebruikt. Toch vermeldt de EMA als indicatie slechts natte hoest (well established use) en voor traditioneel gebruik: hoest bij verkoudheid [7]. Omdat het om een tamelijk toxische plant gaat waarbij de dagdosering laag is – overeenkomend met 0,25-0,4 gram gedroogd blad per dag – zijn gestandaardiseerde bereidingen met bijvoorbeeld een droogextract de enige optie.

Holzinger en Chenot publiceerden eveneens in 2011 een overzichtsartikel betreffende klinische studies naar de toepassing van H. helix bij (acute) hoest. In 2007 werden in Duitsland bijna twee miljoen fytotherapeutische hoestmiddelen met klimop voorgeschreven. Dit was 80% van het totaal aan voorschriften voor deze indicatie en vertegenwoordigde een economische waarde van 13 miljoen euro. Ondanks deze enorme omzet was het aantal kwalitatief goede studies dat de auteurs konden vinden voor dit overzichtsartikel beperkt. De enige methodisch sterke, placebo-gecontroleerde studie had, net als de andere negen studies, zeer positieve uitkomsten voor het preparaat en dat was in dit geval een klimoptijmcombinatie [14]. Er werden slechts weinig bijwerkingen of allergische reacties gerapporteerd. Ook in de EMA-rapportage [8] worden weliswaar veel studies beschreven, maar vaak wordt er in die studies niet vergeleken met een placebo maar alleen met de standaardbehandeling of met een andere dosis van hetzelfde preparaat. Een analyse uit 2008 noemde de vele studies zonder controles veelbelovend, maar vooralsnog niet doorslaggevend. De effecten die zijn gevonden bij chronisch obstructieve longziekten zijn qua sterkte ongeveer een derde van de effecten van salbutamol of fenoterol. Niettemin waren de effecten van klimopextracten op de luchtwegweerstand doorgaans wel significant. Qua secretolyse is er gelijkwaardigheid met ambroxol. De EMA heeft de indicatie voor de in deze onderzoeken betrokken extracten (well established) beperkt tot productieve hoest, en voor de andere (minder goed onderzochte) extracten tot hoest bij verkoudheid (traditioneel).

Referenties

1. Blöte-Obbes MC. De geurende kruidhof. W. de Haan, Utrecht, 1941. 2. Van der Meijden R. Heukels’ Flora van Nederland, 23ste druk. Wolters-Noordhoff, Groningen, 2005. 3. Lanjouw J (red). Compendium van de Pteridophyta en Spermatophyta. Oosthoek´s Uitgeversmaatschappij NV, Utrecht, 1968. 4. Voskuil J, Smit D. Het Groene Boek. Encyclopedie van bloemen en planten. Lekturama,1987-1990. 5. Van de Laar HJ. Klim-, lei- en slingerplanten. Floraprint, Lisse, 1998. 6. De Cleene M, Lejeune MC. Compendium van rituele planten in Europa. Mens en Kultuur, Gent, 1999. 7. European Medicines Agency. Community herbal monograph on Hedera helix L., folium. 2011. 8. European Medicines Agency. Assessment report on Hedera helix L., folium. 2011. 9. De Cleene M. Giftige plantengids, herziene tweede druk. Thieme, Baarn, 1989. 10. Paulsen E, Christensen LP, Andersen KE. Dermatitis from common ivy (Hedera helix ssp. helix) in Europe: past, present and future. Contact Dermatitis 2010;62(4):201-9. 11. Morfin-Maciel BM, Rosas-Alvarado A, Velázquez-Sámano G. Anaphylaxis due to ingestion of ivy syrup (Hedera helix L.). Report of two cases. Rev Alerg Mex 2012;59(1):31-6. 12. Meulenhoff J, Nijhuis S. Planten en hun legenden. WBOOKS, Zwolle, 2012. 13. Cooper JC. Geïllustreerde encyclopedie van traditionele symbolen. Synthese, Rotterdam, 2001 (Nederlandse editie). 14. Holzinger F, Chenot JF. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (Hedera helix) for acute upper respiratory tract infections. Evid Based Complement Alternat Med 2011;2011:382789;doi:10.1155/2011/382789. 15. Lenaghan SC, Burris JN, Chourey K, Huang Y, Xia L, Lady B, Sharma R, Pan C, LeJeune Z, Foister S, Hettich RL, Stewart CN, Zhang M. Isolation and chemical analysis of nanoparticles from English ivy (Hedera helix L.). J R Soc Interface 2013; 10(87):20130392;doi:10.1098/rsif.2013.0392. 16. Huang Y, Lenaghan SC, Xia L, Burris JN, Stewart CN, Zhang M. Characterization of physicochemical properties of ivy nanoparticles for cosmetic application. J Nanobiotechnology 2013;11(3);doi: 10.1186/1477-3155-11-3. 17. Yi S, Xia L, Lenaghan SC, Sun L, Huang Y, Burris JN, Stewart CN, Zhang M. Biosynthesis of gold nanoparticles using English ivy (Hedera helix). J Nanosci Nanotechnol. 2013;(13)3:1649-59

Tolerance and effect of an add-on treatment with a cough medicine containing ivy leaves dry extract on lung function in children with bronchial asthma.

Phytomedicine. 2014 Sep 15;21(10):1216-20

Authors: Zeil S, Schwanebeck U, Vogelberg C

Ivy leaves dry extract is registered as an expectorant in patients with respiratory diseases associated with productive cough. Next to its secretolytical properties, bronchospasmolytical effects are described. However only limited data exist about a possible therapeutical effect in asthmatic patients. In this double blind, placebo-controlled, randomized cross-over study, 30 children (median age 9.07 years (min-max: 6-11)) suffering from partial or uncontrolled mild persistent allergic asthma despite long-term treatment with 400 μg budesonide equivalent were investigated. After a four week run-in period, patients either received ivy leaves dry extract for four weeks in addition to their inhaled corticosteroid therapy or placebo, followed by a wash-out phase before switching to the other treatment arm. Lung function, FeNO, exhaled breath condensate pH and life quality was analyzed after each treatment period. There was a significant improvement of MEF(75-25), MEF25 and VC after treatment with ivy leaves dry extract (MEF(75-25) change in the mean 0.115 l/s, p=0.044; MEF25 change in the mean 0.086 l/s, p=0.041; VC change in the mean 0.052 l, p=0.044), but not after treatment with placebo. For the primary outcome parameters (relative change of FEV1 and MEF(75-25) before bronchodilation) no treatment effect could be detected in the cross-over analysis (FEV1 p=0.6763 and MEF(75-25) p=0.6953). This proof-of-concept study indicates that children with mild uncontrolled asthma despite regular inhaled corticosteroid therapy might benefit from an additional therapy with ivy leaves dry extract. However, further studies are needed.

Phytomedicine. 2003;10(5):370-4.

Acute and chronic antiinflammatory profile of the ivy plant, Hedera helix, in rats.

Süleyman H1, Mshvildadze V, Gepdiremen A, Elias R.

Hedera helix is a plant well-known as ivy or English ivy, and a member of the Araliaceae family. In the present study, we tested the possible antiinflammatory effects of a crude saponin extract (CSE) and a saponin's purified extracts (SPE) of Hedera helix in carrageenan- and cotton-pellet-induced acute and chronic inflammation models in rats. Both the CSE and SPE of Hedera helix were found to have antiinflammatory effects. The most potent drug screened was indomethacin (89.2% acute antiinflammatory effect), while the most potent extract screened was the CSE of Hedera helix at 100 and 200 mg/kg body wt. doses with 77% acute antiinflammatory effects. For testing chronic antiinflammatory (antiproliferative) effects, the cotton-pellet-granuloma test was conducted. Indomethacin was found to be the most potent drug in the chronic phase of inflammation, with 66% effect. The SPE of Hedera helix was more potent than the CSE in its chronic antiinflammatory effect (60% and 49%, respectively).

J Ethnopharmacol. 2011 Apr 12;134(3):796-802. doi: 10.1016/j.jep.2011.01.036. Epub 2011 Feb 1.

The effect of the whole extract of common ivy (Hedera helix) leaves and selected active substances on the motoric activity of rat isolated stomach strips.

Mendel M1, Chłopecka M, Dziekan N, Wiechetek M.

ETHNOPHARMACOLOGICAL RELEVANCE:

The long tradition of using the dry extract of Hedera helix (common ivy) leaves in traditional and contemporary alternative medicine caused that many biological and pharmacological studies have been aimed at evaluating the effects of ivy. Some of the results suggest that Hedera helix extract possesses bronchodilatatory and antispasmodic activity. On the other hand, the symptoms of ivy intoxication in human and animals, as well as adverse-reactions observed during the therapy with ivy-based pharmaceuticals, indicate rather stimulant effect of the plant on smooth muscle. Thus, the aim of this study was to evaluate the effect of two main active substances extracted from the plant (α-hederin and hederacoside C) and the whole dry extract of Hedera helix on the gut motility.

MATERIALS AND METHODS:

The experiments were carried out on isolated stomach corpus and fundus strips. The tissues were isolated from rats. The experiments were performed in isotonic conditions. The results are expressed as the percent of the reaction caused by a reference contractile substance, acetylcholine.

RESULTS AND CONCLUSIONS:

The obtained results revealed that α-hederin applied in the concentration ranged from 25 to 320μM significantly changed the spontaneous motoric activity of rat stomach smooth muscle. The observed reaction had always the same character, a contraction, and its force was concentration dependent. The second tested saponin, hederacoside C, did not alter the motility of rat isolated stomach corpus and fundus strips when administered in the concentration up to 100 μM, however, if applied in the concentration of 350 μM it induced a remarkable concentration of smooth muscle. Eventually, the whole extract of Hedera helix in a dose containing 60 μM of hederacoside C produced a strong contraction which strength was comparable with the reaction generated by acetylcholine. According to the results, it is very likely that α-hederin, but not hederacoside C contributes to the contractile response of isolated stomach corpus and fundus strips to the application of Hedera helix leaves' extract.

Hedera helix Emea monograph

Posology

Adolescents, adults and elderly

a) Single dose: 15-65 mg, one to three times

daily

Daily dose: 45-105 mg.

(Note: Maximum daily dose for ethanolcontaining

finished products: 67 mg;

corresponding to 420 mg herbal substance).

b) Single dose: 14-18 mg, three times daily.

c) Single dose: 33 mg, two times daily.

d) Single dose: 100 mg, three times daily.

e) Single dose: 40 mg, three times daily.

Children between 6-11 years of age

a) Single dose: 11-33 mg, two to three timesdaily

Daily dose: 33-70 mg.

(Note: Maximum daily dose for ethanolcontaining

finished products: 34 mg;

corresponding to 210 mg herbal substance).

b) Single dose: 9-18 mg, two to three times

Daily dose: 15-40 mg.

c) Single dose: 25 mg, two times daily.

d) Single dose: 75 mg, three times daily.

e) Single dose: 20-26 mg, three to four times

daily

Daily dose: maximum 80 mg.

Children between 2-5 years of age

a) Single dose: 8-18 mg, two to three times daily

Well-established use Traditional use

Daily dose: 24-36 mg.

(Note: Maximum daily dose for ethanolcontaining

finished products: 24 mg;

corresponding to 150 mg herbal substance).

b) Single dose: 7-9 mg, two to three times daily

Daily dose: 17-27 mg.

c) Single dose: 17 mg, two times daily.

e) Single dose: 20 mg, three times daily.

The use in children under 2 years of age is contraindicated

Duration of use

If the symptoms persist longer than one week

during the use of the medicinal product, a doctor

or a pharmacist should be consulted.

Method of administration

Oral use

Efeublätter - Hederae helicis folium

[Ph. Eur. 7.0 (01/2008:2148) letzte Änderung 7.0]

Stammpflanze: Hedera helix L. / Gewöhnlicher Efeu [Fam. Araliaceae / Efeugewächse]. Synonyme: Hedera caucasigena POJARK., Hedera chrysocarpa WALSH, Hedera helix f. arborescens (LODD. ex LOUDON) C. K. SCHNEID., Hedera helix var. conglomerata (HAAGE & SCHMIDT) G. NICHOLSON, Hedera helix var. crenata HIBBERD, Hedera helix f. minima (HIBBERD) TOBLER, Hedera helix var. minima HIBBERD, Hedera helix var. taurica (HIBBERD) REHDER, Hedera poetarum var. taurica (HIBBERD) TOBLER, Hedera taurica HIBBERD. dt. Synonyme: Baumläufer, Baumtod, Eppig, Immergrün, Mauerewig, Mauerranke, Totenranke, Wintergrün. Englisch: English ivy, ivy, Bindwood, Woodbind.

Botanische Beschreibung der Stammpflanze: Immergrünes, kriechendes oder kletterndes, Haftwurzeln besitzendes Holzgewächs. Stamm bis 20 m lang (hoch) werdend, meist stark verzweigt. Die ledrigen und im jungen Zustand behaarten Laubblätter sind unterschiedlich gestaltet (Blattdimorphismus). An blühenden Trieben sind sie eilanzettlich bis rautenförmig, vorne mehr oder weniger zugespitzt und ganzrandig. Demgegenüber weisen die Blätter der nicht blühenden Triebe die meist besser bekannte gelappte Gestalt mit 3 bis 5(9) Blattlappen, herzförmigem Grund und ausgeprägter weißer, fächerförmiger Aderung auf. Die Blattoberfläche ist in jedem Fall dunkelgrün und glänzend, die Unterseite hellgrün mit weniger hervortretenden Nerven. Die kleinen, gelbgrün gefärbten, 5zähligen Blüten sind in Dolden angeordnet, die sich wiederum zu mehreren an der Sprossachse in traubiger Anordnung finden. Die Kelchblätter sind unscheinbar, die Kronblätter frei, der unterständige Fruchtknoten trägt 5 Griffel, die zu einer bis zur Spitze reichenden Säule verwachsen sind. Die im reifen Zustand blauschwarz gefärbten Beerenfrüchte besitzen einen Durchmesser von 8 bis 10 mm. Die Blütezeit ist in den Herbstmonaten September bis November, die Fruchtreife tritt im folgenden Jahr ein.

Verbreitung: Heimisch auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren, fast im gesamten Mittelmeergebiet (Ausnahme Ägypten und Lybien) und in fast ganz Europa (fehlend nur in Island und im mittleren und nördlichen Schweden und Norwegen). Eingebürgert in Nordamerika und weiteren Regionen der Erde.

Droge: Die im Frühjahr gesammelten, getrockneten, ganzen oder geschnittenen Blätter von Hedera helix L., die bezogen auf die getrocknete Droge einen Mindestgehalt an Hederacosid C von 3,0 Prozent aufweisen.

Beschreibung der Droge: Die ledrigen, behaarten oder kahlen Blätter sind 4 bis 10 cm lang und bis 10 cm breit, im Umriss rund mit herzförmigem Grund und drei- bis fünfeckig gelappt. Die Oberseite ist dunkelgrün, glänzend und durch fächerstrahlig angeordnete helle Leitbündel gekennzeichnet, die Unterseite hellgrün mit wenig hervortretenden Leitbündeln. Der Blattstiel ist bis zu 2 mm dick, dunkelgrün, rund und längs gefurcht. Die Schnittdroge besteht aus kleinen, derben, oberseits dunkel- und unterseits hellgrünen Blattstücken und aus Teilen der Blattstiele.

Geruch und Geschmack: Schwacher, eigentümlicher, etwas muffiger Geruch und schleimiger, schwach bitterer und kratzender Geschmack.

Synonyme Drogenbezeichnungen: Deutsch: Adamsblätter, Ivenblätter, Rampelblätter. Englisch: Common Ivy, Ivy leaf, Woodbind. Lateinisch: Folia Hederae, Folia Hederae helicis.

Herkunft: Importe aus Osteuropa.

Inhaltsstoffe: Hauptinhaltsstoffe sind Triterpensaponine: Gehalt zwischen 2,5 und 6 Prozent. Wichtigste Aglykone sind Oleanolsäure und Hederagenin, weiterhin findet sich Bayogenin. Überwiegend Bisdesmoside. Die Zuckerketten sind glykosidisch an die OH-Gruppe am C-Atom 3 des Aglykons und esterglykosidisch (= acylglykosidisch) an das zur Carboxylgruppe oxydierte C-28 des Aglykons gebunden. Hauptsaponin ist das Hederacosid C, ferner findet sich in nennenswerter Menge das Hederacosid B sowie als Nebenkomponenten die Hederacoside D-I. Außerdem Vorkommen von Monodesmosiden, die durch alkalische Hydrolyse der Esterbindung aus den Bisdesmosiden entstehen (Hauptvertreter α-Hederin; entstanden aus Hederacosid C). Weitere Komponenten: Flavonoide (bsd. Glykoside des Quercetins und Kämpferols), Kaffeesäurederivate (u. a. Chlorogensäure, Neochlorogensäure, Rosmarinsäure und freie Kaffeesäure), das Cumarin Scopoletin, verschiedene Sterole (u. a. Sitosterol, Cholesterol, Campesterol), Polyine (Falcarinol und Didehydrofalcarinol), geringe Mengen an ätherischem Öl (Komponenten u. a. ß-Elemen und Germacren B). Das angebliche Vorkommen der Alkaloide Emetin und Cephaelin muss angezweifelt werden, da diese Behauptung durch keine neueren Untersuchungsergebnisse bestätigt werden konnte.

Wirkungen: Expektorierend, spasmolytisch, haut- und schleimhautreizend. Den wesentlichen Beitrag zur Wirkung der Droge leisten die Saponine. Bis vor kurzem wurde angenommen, dass die expektorierende Wirkung durch die Reizung der Magenschleimhaut ausgelöst wird. Vermittelt durch parasympathische Nerven soll dieser Theorie entsprechend eine reflektorische Stimulation der Becherzellen in den Bronchien und Bronchialdrüsen erfolgen, was zur Sekretolyse (Verflüssigung des Sekrets) führt. Durch die damit einhergehende vermehrte Flüssigkeitsproduktion käme es zu einer weiteren Herabsetzung der Viskosität des Schleimes, so dass dieser leichter abtransportiert werden könnte. Die in der Literatur ebenfalls diskutierte Herabsetzung der Oberflächenspannung des Schleimes durch die Saponine ist dagegen zu bezweifeln, da diese nicht in die Atmungsorgane gelangen. Die auf den aktuellsten Untersuchungsergebnissen beruhende Theorie besagt, dass die Wirkungen von Efeu auf einer indirekten ß2-adrenergen Wirkung von α-Hederin beruht. Demzufolge hemmt die Verbindung die Endocytose der ß2-Rezeptoren. Diese werden somit in den lipid rafts der Membran festgehalten und können daher kontinuierlich durch Adrenalin erregt werden. Zu den zahlreichen Folgereaktionen zählt unter anderem die Bildung sogenannten Surfactants im Lungenepithel. Insbesondere das Surfactantprotein B mindert die Oberflächenspannung, wodurch die Viskosität des zähen Schleimes herabgesetzt und das Abhusten erleichtert wird. Auch die für Efeu typische spasmolytische Wirkkomponente lässt sich durch diese Theorie erklären, da die gesteigerte ß2-adrenerge Ansprechbarkeit auch zu einer vermehrten Relaxation der glatten Muskulatur der Bronchien führt. Weitere Wirkungen: Für das Saponingemisch und isolierte Saponine wurden ferner antivirale, antibakterielle, antimykotische, anthelmintische, molluscicide, entzündungshemmende und cytotoxische Effekte nachgewiesen, für die Saponine α-Hederin, Hederasaponin C, Hederacolchisid E und F ferner antioxidative Eigenschaften.

Anwendungsgebiete: Katarrhe der Luftwege, symptomatische Behandlung chronisch-entzündlicher Bronchialerkrankungen und von Reizhusten. Bevorzugt eingesetzt bei akuten und chronischen obstruktiven Atemwegserkrankungen bei Kindern.

Volkstümliche Anwendungsgebiete: Innerlich bei Gallensteinen und allgemeinen Galleleiden, bei Beschwerden von Leber und Milz, bei Gicht, Rheuma und Skrofulose, äußerlich bei verschiedenen Hauterkrankungen und Hautbeschwerden wie Cellulitis, Geschwüren, Entzündungen, parasitären Erkrankungen und Nervenschmerzen sowie bei Verbrennungen. Ferner auch bei rheumatischen Beschwerden und bei Venenentzündungen. Die Wirksamkeit bei diesen Anwendungsgebieten ist nicht belegt.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Unerwünschte Wirkungen: Keine bekannt. Hinweis: Blattsaft und frische Blätter können bei Kontakt mit der Haut zu schweren allergischen Entzündungen führen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierung und Art der Anwendung: Mittlere Tagesdosis 0,3 g Droge. Üblicherweise erfolgt die Verwendung in Form von standardisierten Fertigpräparaten. Zur weniger gebräuchlichen Teebereitung wird zwei- bis dreimal täglich jeweils eine Tasse des wie folgt hergestellten Tees getrunken: Etwa einen gehäuften Teelöffel voll Droge mit 250 ml siedendem Wasser übergießen und nach 10minütigem Ziehen durch ein Teesieb geben. Für die äußerliche Anwendung in der Volksheilkunde besonders Nutzung von Zubereitungen aus frischen Blättern (Abkochungen, Kataplasmen, Salben).

Sonstige Verwendung: Vielfach gepflanzt als immergrüne Zierpflanze. Für diesen Zweck wurde Efeu rege züchterisch bearbeitet, so dass heute eine Reihe von Sorten mit zum Teil besonders charakteristisch ausgeprägter Blattschattierung existieren.

Literatur: Becker C, Wirkmechanismus von Efeu entschlüsselt, Pharmazeutische Zeitung 148 (2003): 4406; Deutscher Arzneimittel-Codex 2004; Europäisches Arzneibuch, 5. Ausgabe, 1. Nachtrag; Fintelmann V, Weiss R, Lehrbuch der Phytotherapie, Hippokrates-Verlag, Stuttgart 2002; Gülcin I, Mshvildadze V, Gepdiremen A, Elias R, Antioxidant Activity of Saponins Isolated from Ivy: a-Hederin, Hederasaponin-C, Hederacolchiside-E and Hederacolchiside-F, Planta Med. 70 (2004): 561-563; Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York; Hänsel R, Sticher O, Steinegger E, Pharmakognosie - Phytopharmazie, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1999; Missouri Botanical Garden - TROPICOS Nomenclatural Data Base - 28 Sep 2003; Landgrebe H, Runkel R, Hecker M, Efeuextrakte - Wirkung und Anwendung einer alten Arzneipflanze, Pharm. Ztg. 35 (1999): 2723-2728; Monografie der Kommission E, Bundes-Anzeiger Nr. 122 vom 06.07.1988; Schlenger R, Wirkmechanismus von Efeuextrakt entschlüsselt, Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003): 2678-2679; Süleyman H, Mshvildadze V, Gepdiremen A, Elias R, Acute and chronic antiinflammatory profile of the ivy plant, Hedera helix, in rats, Phytomedicine 10 (2003): 370-374; Teuscher E, Biogene Arzneimittel, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1997; USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN). [Online Database] National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Available: http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?300252 (28 September 2003); Wichtl M (Hrsg.), Teedrogen und Phytopharmaka, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2002.

Z Phytother 2015; 36(05): 192-196

Efeu in der pädiatrischen Praxis

Anwendung von EA 575® in der Therapie der akuten Bronchitis bei ­Schulkindern

Zusammenfassung

In einer nicht-interventionellen Studie wurden die Wirksamkeit und Verträglichkeit 5 unterschiedlicher Darreichungsformen mit dem Efeu-Spezialextrakt EA 575® bei über 1000 Schulkindern (Alter 6-12 Jahre) mit akuter Bronchitis untersucht. Die Wirkung wurde durch eine ärztliche Befundbewertung, durch eine Bewertung der Patienten mittels Abfrage typischer Symptome ­sowie mittels eines Tagebuches erfasst. Bei allen Befunden und Symptomen kam es im Verlauf der 7-tägigen Therapie zu einer deutlichen Verbesserung. Zudem zeigten sich eine sehr gute Verträglichkeit und eine hohe Compliance. Alle 5 untersuchten EA 575®-Darreichungsformen stellen damit eine wirksame und sichere Therapie der akuten Bronchitis im untersuchten Kollektiv der Schulkinder dar und bestätigen somit die langjährige Erfahrung mit EA 575®.

Summary

Ivy in everyday paediatric use: Administration of EA 575® to schoolchildren for the treatment of acute bronchitis

The efficacy and tolerability of five different administration forms containing the special ivy extract EA 575® were investigated in a non-interventional study involving over 1000 schoolchildren (aged 6 to 12) suffering from acute bronchitis. Efficacy was recorded by means of an assessment of the findings on the part of the physicians, an assessment of the patients involving questioning of their typical symptoms as well as by means of a diary. There was a clear improvement in all findings and symptoms over the course of the 7-day treatment. What is more, the administration forms proved to be very well tolerated and the patients exhibited a high level of compliance. All five investigated EA 575® administration forms thus constitute an effective and reliable form of treatment for acute bronchitis amongst the examined group of schoolchildren, and, consequently, confirm the many years of EA 575® use.

Husten zählt über alle Altersklassen hinweg zu den am häufigsten vorgebrachten Beschwerden in der allgemeinärztlichen Praxis mit einer erheblichen sozioökonomischen Bedeutung. Vor allem unter den Kindern gilt Husten zusammen mit Fieber als das häufigste Symptom und trägt im Schulalter maßgeblich zum Auftreten von Fehltagen bei [2], [3], [14]. Beispielsweise konnte in einer Beobachtungsstudie festgestellt werden, dass im Zeitraum eines Jahres 27,6 % der Kinder aufgrund respiratorischer Symptome dem Unterricht für 1-20 Tage fernbleiben mussten [3]. Ursächlich für den Husten in dieser Altersgruppe ist sehr häufig eine akute Bronchitis durch eine meist virale Infektion der Atemwege. Als sekundärer Reinigungsmechanismus und Schutzreflex der Lunge dient der Husten dazu, Fremdkörper, übermäßigen Schleim sowie Pathogene aus dem Atmungssystem zu entfernen. Er kann durch entzündliche, chemische, physikalische oder mechanische Reizungen der Schleimhaut der oberen und unteren Atemwege ausgelöst werden [2]. Von der akuten Bronchitis abzugrenzen ist die chronische Bronchitis. Von dieser spricht man nach einer WHO-Definition dann, wenn bei einem Patienten an mindestens 3 aufeinanderfolgenden Monaten während 2 Jahren Husten mit oder ohne Auswurf bestand.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie konnte gezeigt werden, dass das Symptom Husten nicht nur für die Patienten selbst, sondern auch für deren Eltern eine beträchtliche Belastung darstellt [10]. Daher ist eine wirksame und verträgliche Therapie der Symptomatik für die Patienten sowie deren Eltern von hoher Bedeutung. Seit 65 Jahren und in bis heute mehr als 300 Mio. Anwendungen bewähren sich pflanzliche Arzneimittel mit dem Efeu-Spezialextrakt EA 575® (Prospan®, Engelhard Arzneimittel) bei Husten [1], [5], [12], [15]. Sie gelten als Alternative zu synthetischen Arzneistoffen zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen und akuten Entzündungen der Atemwege mit der Begleiterscheinung Husten. Mittlerweile liegen zu EA 575® klinische Daten von mehr als 65 000 Patienten vor [8]. In der vorliegenden nicht-interventionellen Studie sollte ein besonderes Augenmerk auf Kinder im Schulalter gelegt werden.

    • Literatur