Secretine

Secretine is een hormoon dat vrijkomt uit de dunne darm door gedeeltelijk verteerd voedsel van de maag. Van dit hormoon weet men dat het de pancreas prikkelt om een vloeistof af te scheiden met een hoge concentratie bicarbonaat dat, op zijn beurt, het zuur in de maag neutraliseert. Dit neutraliseren is nodig voor een aantal enzymen om het afbreken van voedsel en de absorptie van voedsel te bewerkstelligen. De Amerikaanse overheid heeft het gebruik van secretine, dat van varkens afkomstig is, goedgekeurd om bepaalde maagdarmstoornissen te onderzoeken.

[Bron: Scriptie MT Oppier]

Secretine ... relatie tussen darmen en hersenen?

Omdat secretine een spijsverteringshormoon is, heeft men het oorspronkelijk niet gezien als een behandelingsstof voor autisme, hoewel bij autistische kinderen problemen met de spijsvertering, zoals chronische diaree veel voorkomen. Wij begrijpen het mechanisme waardoor secretine misschien werkzaam is bij autistische patiënten, niet helemaal. Maar de verbeteringen wat betreft spijsvertering en cognitieve prestaties die bij veel autistische kinderen wordt opgemerkt, geeft een relatie aan tussen de darmen en de hersenen, een connectie die bevestigd wordt door een eerste wetenschappelijk bewijs.

Een intrigerende, ongeteste, nieuwe therapie wordt verwelkomd als een doorbraak die de stilte van het autisme zou kunnen verstoren. Secretine is een hormoon dat van nature in de pancreas voorkomt, dat er toe bijdraagt om de spijsvertering te bevorderen. Secretine schijnt bijvoorbeeld invloed te hebben op sommige niveaus van een belangrijk neurotransmitter, genaamd serotonine.

Een behandeling die van het hormoon secretine gebruik maakt, kan voor sommige autistische kinderen een groot resultaat geven. Maar het is even opmerkelijk waar deze therapie vandaan kwam- niet van wetenschappelijke onderzoekers of van de regering, maar van een moeder en een vader die weigerden om de strijd op te geven: Gary en Victoria Beck, de ouders van een autistisch spectrum kind van drie jaar oud dat last had van ernstige ingewandsproblemen. "Wij waren op onze knieën voor een raam," zegt Gary Beck. "en we omhelsden elkaar en zeiden: "Hoe dan ook, wij zullen het overwinnen". Ze deden een belofte. Die belofte zou ze op een reis voeren die tientallen doktoren en maanden van frustratie zou inhouden terwijl het met hun zoontje, Parker, steeds slechter ging. Hij vertoonde alle symptomen van autisme - een van de meest schrikwekkende en hopeloze soort diagnose die een ouder kan horen.

[Bron: Stichting A.S.K]

Huub Savelkoul - rol van secretine bij autisme

‘Onder wetenschappers die zich bezighouden met ontwikkelingsstoornissen is er een groeiendbesef dat er een wisselwerking bestaat tussen de darm en de ontwikkeling van de hersenen.Dat is voorstelbaar als je bedenkt dat neuro-actieve stoffen uit het darmlumen de darmwand kunnenpasseren, evenals de bloed-hersenbarrière, en dat ze vervolgens psychiatrische, cognitieve en gedrags-stoornissen kunnen veroorzaken.Ook zien we bij veel autisten allerlei bijkomende maagdarmproblemen, zoals reflux, buikpijn,darmgasvorming, het leaky gut syndrome2, diarree en obstipatie.

En het blijkt dat hun immuun-systeem hierbij een grote rol te speelt. Dit zou nog verder in kaart moeten worden gebracht. Hoedan ook, autisme is een multifactoriële en multigene ziekte waarvan de incidentie toeneemt enwaarbij onder meer genetische aanleg, omgeving en zeker ook de darmen en het immuun-systeem dus een wezenlijke rol spelen bij het tot ontwikkeling komen ervan.

Leaky Gut syndrome en autisme

Verhoogde intolerantie en/of allergie voor melk en gluten

Toename productie morfineachtige afbraakproducten (zoalsgliadorphine gluteomorphine) die rechtstreeks effect hebbenop de temporale kwabben.

Geremde productie van secretine door de darmwand.Secretine stimuleert de enzymatische afbraak vanvoedingsstoffen en maakt de darmwand minderdoorgankelijk. Door minder secretine productie wordt de opname van onvoldoende verteerde melkeiwitten en gluten nog verder verhoogd, zodat bovenstaande symptomen kunnen toenemen

Volledige artikel zien, klik hier

De darmen en werking secretine

De twaalfvingerige darm is het eerste gedeelte van de dunne darm en ligt direct na de maag. Deze twaalfvingerige darm vormt als het ware een soort verzamelbuis voor allerlei sappen van andere organen. De afvoerbuizen van de lever en de alvleesklier komen samen in dit eerste stuk van de dunne darm. Daarnaast maakt de darm zelf ook nog darmsap.

Het sap van de lever en de alvleesklier komt niet zomaar in de twaalfvingerige darm. Als er voedsel vanuit de maag in de twaalfvingerige darm geloosd wordt, worden er bepaalde cellen in de darmwand geprikkeld. Hierdoor komen de hormonen secretine en cholecystokinine vrij. Secretine stimuleert de lever tot het produceren van gal en de alvleesklier tot het vrijgeven van NaHCO3. Cholecystokinine stimuleert de organen tot vrijgave van gal en tot secretie van enzymen, bij de alvleesklier.

[ Bron: Think Quest KLB082 ]

Bronnen van secretine [De Brandnetel]

De brandnetel voert urinezuur af en bouwt het bloed op. Brandnetels zijn rijk aan vitamines en mineralen en de speciale stof secretine, die vergiftiging tegengaat. Hierdoor is het een plant die voor de bestrijding van reuma en jicht waardevol is.

De brandnetel wordt al sinds de Romeinse tijd gebruikt tegen reumatische aandoeningen. De Romeinen sloegen met brandnetels op de ontstoken gewrichten om een ontstekingreactie op te wekken die de aandoening kalmeerde. De tinctuur verlicht symptomen van artritis en reuma, helpt tegen bloedarmoede en stelpt bloedingen. In het plantenrijk is het een van de rijkste chlorofylbronnen. Het gedroogde kruid is een uitstekend voedsel voor runderen en paarden. Het is rijk aan ijzer, kalk, natrium, chloor en eiwitten. Het enzym secretine werkt bevorderend op de maagsapafscheiding, waardoor voedsel beter verteerd wordt.

Vanwege het hoge gehalte aan vitaminen en mineralen wordt urtica ookwel gebruikt bij bloedarmoede en voorjaarsmoeheid.

Brandnetels bevatten: looistoffen, veel bladgroen (chlorofyl), vitaminen (A, B, C) en mineralen (vooral kalk en ijzer). Daardoor is de brandnetel ondersteun-end voor het hele organisme; zij is reinigend, stimulerend en opbouwend. De brandnetel is bloedzuiverend, verdrijft gifstoffen uit het lichaam, ontslakt en zet de nieren aan tot verhoogde wateruitscheiding. De opname van ijzer en het aanwezige chlorofyl stimuleert de bloedvorming. Ook is ze goed bij bloedarmoede, zorgt zij voor een goede doorbloeding. en draagt (niet red.) bij tot ontkalking (!Rectificatie: in het originele artikel over de brandnetel per abuis een fout geslopen. De brandnetel draagt NIET bij tot ontkalking zoals is vermeld, maar gaat dit juist tegen door aanvoer van kalk en ijzer en het bevorderen van de opname hiervan. Kortom, een ijzersterke plant voor veganisten!). Door het aanwezige silicium helpt zij ook bij huidaandoeningen. Volgens de kruidenboeken is de brandnetel bijna overal goed voor: ze werkt positief in geval van hoofdpijn, haargroei, hooikoorts, likdoorns, maagkramp, roos, moeheid, vastzittend slijm, reuma en artritis, ijzergebrek, niet kunnen urineren, opvliegers en zo nog een hele reeks kwalen.

[Bron: Veganisme.non-profit.nl]

Prikkelbaar darmsyndroom en rol secretine

Ons zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen die lange uitlopers hebben, de zogenaamde zenuwvezels. Zenuwcellen geven door middel van elektrische impulsen informatie door aan andere zenuwcellen of andere cellen. Bijna iedereen weet dat je op zich niet kijkt met je oog maar met je hersenen. Ook in de wand van de slokdarm, maag en darmen bevinden zich zenuwcellen. Deze sturen het spijsverteringsproces aan. Wij noemen dit het EZS oftewel het enterisch zenuwstelsel. Het regelt o.a. de beweging van het spijsverteringskanaal en de afgifte van bepaalde enzymen.

Op zich weet iedereen dat mensen die zich heel erg nerveus maken over iets dat staat te gebeuren, diarree kunnen ontwikkelen, maar ook obstipatie zou kunnen ontstaan.

Wij allen bezitten een vegetatief zenuwstelsel, hetgeen zo veel wil zeggen als een zenuwstelsel waar wijzelf geen invloed op hebben. Het reguleert alles automatisch zonder dat wij daar wat aan kunnen doen. Dit zenuwstelsel bestaat uit sympathische en parasympathische zenuwen. Die als het goed is, elkaar min of meer in evenwicht houden. Via zenuwbanen die naar de spieren van het spijsverteringskanaal gaan (waar wij dus geen zeggenschap over hebben) stuurt het berichten naar het EZS, die als reactie daarop darmbewegingen aanstuurt,alsmede aanzet tot afgifte van spijsverteringssappen.

Om prikkels te kunnen overbrengen maakt het lichaam gebruik van allerlei stoffen. Enkele daarvan zijn secretine, gastrine, maar ook 5-hydroxytryptamine.(5-HT). Bijna alle 5-HT vinden wij in ons spijsverteringskanaal. Een veel kleiner deel bevindt zich in het Centraal Zenuwstelsel. Hoeveel 5-HT er vrijkomt wordt naar alle waarschijnlijkheid bepaald door mechanische en chemische prikkels vanuit de darmen. Mensen met PDS die zich uit in diarree hebben doorgaans 4x meer 5-HT in hun bloed dan mensen zonder PDS. Een uit de pas lopende 5-HT spiegel kan dus tot een afwijkende darmperistaltiek leiden. 5-HT bevordert in de hersenen emotionele processen en probeert balans te brengen, terwijl zij in de darmen voor pijn en overmatige reacties zorgt.

[Bron: Klassiek Homeopaat]

Secretine en autisme met gastro-intestinale problemen

Bij toeval ontdekt door ouders is het effect van secretine op autisme. Hun autistische kindje kreeg voor een darmonderzoek secretine en daarna zagen ze opmerkelijke verbeteringen in het gedrag van hun kind.

De resultaten van de onderzoeken zijn nogal wisselend. Negen gerandomiseerde dubbelblinde placebo gecontroleerde studies laten geen effect zien van secretine. Echter werd hier geen onderscheid gemaakt tussen autistische kinderen met en zonder gastro-intestinale klachten. Uit een studie waarbij dit wel gedaan werd. bleek dat de kinderen met chronische diarree wel een verbetering in gedrag vertoonde na toediening van secretine. De autistische kinderen zonder gastro-intestinale klachten werden niet beïnvloed door de secretine. Ook zijn er vele individuele successen bekend.

[Bron: Natuurarts.nl]