Aegopodium podagraria / Zevenblad

Achweed, Angelica Menor, Ashweed, Bishop's Elder, Bishop's Goutweed, Bishopsweed, Bishopswort, Egopodio, Eltroot, English Goatweed, Gout Herb, Goutwort, Ground Elder, Herb Gerard, Herbes-aux-Goutteux, Jack-Jump-About, Masterwort, Pigweed, Weyl Ash, White Ash.

Aegopodium, Griekse aix: een geit, podion: een klein voetje, vermoedelijk is de plant zo genoemd naar de vorm van de bladeren of omdat de geiten het eten. Het is het geiteblad, -poot, Duitse Geißfuß of Ziegenfuß, Ziegenkraut, Engels goat-weed of –foot, Franse pied de chevre en pied de bouc; geit en bok. Dit kruid wordt gebruikt als middel tegen podagra. Podagra betekent ‘voetje’, omdat podagra of jichtaanvallen meestal in de grote teen beginnen. In de signatuurleer werd het zo gebruikt omdat de plant zich door middel van zijn wortelstokken zich even snel in de grond verspreidt als podagra in het lichaam. Flerecijncruyt, flerecijn is jicht. Hiervan stamt ook de naam fliervinkenkruid en andere afleidingen. Ook in vele andere landen vinden we in de naam het gebruik tegen jicht terug. Duitse Zipperleinkraut: jichtkruid, Franse herbe aux goutteux: jichtkruid en egopode, Engels goutweed: jichtkruid.

Dodoens vermeldt Zevenblad samen met Meesterwortel

Dat Wildt gheslacht dat hier te lande Gheraerdt gheheeten wordt es van bladeren bloemen ende wortelen der voorghescreven Meesterwortel niet seer onghelijck/ maer die bladeren sijn minder op langher stelen wassende/ die wortel teerder/ witter/ ende niet zoo dick. Ende het gheheel cruyt met den wortelen/ es veel onstercker/ nochtans sonder rueck ende smaeck.

Hij geeft een uitgebreid gebruik weer van Meesterwortel en vermeldt dan Zevenblad als 'Dat wildt gheslacht gestooten ende op die leden die van tfledercijn sieck sijn gheleyt/ versuet die pijne ende doet dat gheswil sceyden ende vergaen. Dit selve wildt cruyt gheneest oock die speenen alsment in water siedt/ ende tfondament daer mede stooft/ als tot veel plaetsen ondervonden es'.

Wetenschappelijk onderzoek

Door het hoge gehalte aan anti-oxidante stoffen zoals flavonoïden: rutine, quercetine, apigenine (Abdulmanea & al, 2012), vitaminen en mineralen, is Zevenblad in staat om de weerstand te verbeteren.

Het kruid heeft in vitro antibacteriële eigenschappen tegen Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens (ziekenhuisinfecties). (Duško & al, 2006) Verder ook werkzaam tegen Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumonia en Pseudomonas fluorescens, vooral het ethanolextract had een sterk effect. (Stefanovic, 2009)

De in de plant aanwezige stof falcarindiol, vooral in de bloemen) heeft in vitro een ontstekingsremmende werking. (Prior, 2007)

Daarnaast zijn er van het kruid leverbeschermende eigenschappen aangetoond in ratten en muizen. (Koyro, 2012),(Коyro, 2013)

Recept: Pesto van zevenblad

100 gr zevenblad, jonge blad (en wat ander wilds); 4 tenen knoflook; 100 gr Parmezaanse kaas, grof geraspt; 200 ml olijfolie; 75 gr geroosterde pijnboompitten

Het jongere blad van zevenblad is zachter van smaak dan het oudere. Was de bladeren goed en droog ze.

Doe alles in een keukenmachine of blender of vijzel het met de hand.

Doe over in een pot en een laagje olie erop houdt het goed.

Aegopodium | Aegopódium podagrária: Zevenblad / uit Planten en hun naam. Kleyn

De geslachtsnaam is samengesteld uit aigos: geit, en podion: pootje of voetje. Dus geitepootje, naar de vormgelijkenis van de kroonblaadjes en de poot van het genoemde dier, vanwege het naar binnen teruggeslagen slipje of tongetje. In Frankrijk komen eveneens namen voor die duiden op de gelijkenis met de poot van een geit. Zoals Pied de chèvre en Pied de bouc. Ook hier afgeleid of vertaald van de Latijnse benaming; volgens anderen naar de vorm van de bladeren.

Behalve Zevenblad komen we ook de naam Drieblad tegen en wel, volgens Heukels, in Noord-Overijsel, in het graafschap Zutphen, in Kennemerland en op Walcheren. Deze namen vinden hun verklaring in het feit dat het samengestelde blad uit driemaal drie blaadjes is opgebouwd, die al of niet met elkaar zijn vergroeid. Het is de moeite waard eens na te gaan hoeveel overgangen men kan verzamelen van deze algemeen voorkomende soort. Deze vele vormen waren ook Goethe opgevallen en hij heeft deze verzameld. Die verzameling is nog aanwezig in het Goethemuseum te Weimar.

Behalve Geitepoot, een naam die waarschijnlijk in onbruik geraakt is, komen we nog andere volksnamen tegen die eveneens op de vorm van het blad betrekking hebben. Zo vinden we opgetekend Krèjepoot (Kraaiepoot) in de Overijselse Achterhoek. Op vele plaatsen in ons land komt men de naam Hanepoot tegen, zowel in het noorden (Groningen) als in het zuiden (Land van Hulst). Ook Haneklauw komt voor. De naam Geiteblad vinden we opgegeven voor Zuid-Limburg; deze zal wel ontstaan zijn uit Geitepoot, omdat men het verband niet gekend heeft tussen de poot van een geit en de bladeren. Wanneer men de allesetende geit de plant wel eens heeft zien eten, dan is een naam als Geiteblad gauw verklaard. Dat het als een lastig onkruid werd onderkend, kunnen we opmaken uit namen als Krup-deur-den-tuin of Kroep-dör-den-toen in het Sallandse en Twentse gebied. De wortelstok kruipt zowel links als rechts door de bodem en hieruit ontspruiten op de knopen de wortels zodat een gewirwar van wortelstokken en wortels ontstaat. Een Duitse volksnaam die hierop duidt is die van Witscherlewatsch of Hinlauff, en in Engeland die van Garden plague (tuinplaag).

Dat de bladeren eveneens gelijkenis vertonen met die van de es en vlier is de bevolking niet ontgaan. Daar duiden de volksnamen Wilde es op Walcheren, en Wilde vlier, Wilde vleer en Wilde Vliender op vele plaatsen in ons land op. Dat men elders deze gelijkenis eveneens onderkende, kunnen we opmaken uit de namen die de plant in Engeland heeft, namelijk Dwarf elder: Dwergvlier en Ground elder: grondvlier.

Wanneer we de Latijnse soortnaam podagraria vertalen komen we tot Voeteuvelplant een naam die vroeger wel eens aan de plant gegeven is, maar thans in onbruik. De plant had reeds van oudsher de faam geneeskrachtig te zijn, voornamelijk bij ‘het pootje’, een soort jicht aan de benen, ook wel podagra genoemd. Een oudnederlandse naam voor dit kwaaltje is flerecijn, ook wel als een soort jicht of rheuma beschreven die zich aan de handen voordoet. In oude Nederlandse literatuur vinden we het volgende: ‘also hij te dier sijt sieckt hielde vant fleercijn of jicht, twelc hem in beyde handen geschoten was.’ We vinden dan ook op Schouwen en Tholen de naam van Flerecijnkruid. Ook komt men verbasterde volksnamen tegen zoals Fliercynkruid of Fliervinkruid. In de handel en apotheek stond de plant bekend als Herba Aegopodii Podagrariae.

De roem als geneesmiddel tegen jicht was groot, want in de middeleeuwen werd de plant ingevoerd als medicinaal kruid in Engeland; de plant was daar dus hoogstwaarschijnlijk niet inheems. Behalve bij jicht werden in Groningen de jonge bladeren ook als bloedzuiverend middel in soepen verwerkt. De verse bladeren werden ook als urineafdrijvend en maagzuiverend aangeprezen, al of niet als salade gebruikt.

Ground Elder has a long history of medicinal use and was cultivated as a food crop and medicinal herb in the Middle Ages.

The plant was used mainly as a food that could counteract gout, one of the effects of the rich foods eaten by monks, bishops etc at this time. The plant is little used in modern herbalism. All parts of the plant are antirheumatic, diuretic, sedative and vulnerary. An infusion is used in the treatment of rheumatism, arthritis and disorders of the bladder and intestines[9]. Externally, it is used as a poultice on burns, stings, wounds, painful joints etc[9, 268]. The plant is harvested when it is in flower in late spring to mid-summer and can be used fresh or be dried for later use. A homeopathic remedy is made from the flowering plant. It is used in the treatment of arthritis and rheumatism.

Aegopodium podagraria / Zevenblad / Goutwort Falcarindiol: An antifungal polyacetylene / Anti-inflammatory cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitory activity Flowers of A. podagraria extracted with hexane had the highest percentage COX-1 inhibitory activity. All extracts of all plant parts, except aqueous extracts which were inactive, exhibited activity in the assay. cyclo-oxygenase 1 (COX-1): zorgt voor de productie van prostaglandinen die een rol hebben in ontsteking maar zorgt ook voor homeostase in normaal weefsel. Is enzym dat de cyclo-oxygenasecascade in gang zet. In de cyclo-oxygenasecascade worden prostaglandinen gemaakt die zorgen voor vaatverwijding, koorts en pijn. Cyclo-oxygenase speelt daarom een grote rol in het proces van ontsteking. Vroeger gebruikDiuretic and sedative. Can be successfully employed internally for aches in the joints, gouty and sciatic pains, and externally as a fomentation for inflamed parts. The roots and leaves boiled together, applied to the hip, and occasionally renewed,have a wonderful effect in some cases of sciatica. Gebruik* Vroeger gebruikt bij jicht en reuma

BMC Complement Altern Med. 2016 Jul 22;16:235. doi: 10.1186/s12906-016-1221-y.

The influence of goutweed (Aegopodium podagraria L.) tincture and metformin on the carbohydrate and lipid metabolism in dexamethasone-treated rats.

Diabetes mellitus and metabolic syndrome are the common problems of the modern society. The interest in herbal medicines increases, and often they are used in combination with conventional drugs. Aegopodium podagraria L. (goutweed) is a plant widely used in traditional medicine. Hypoglycemic effect of goutweed aerial part tincture has been previously shown in alloxan-induced diabetic mice and in rats receiving excess of fructose and hydrochlorothiazide. The effects of co-administration of the tincture with widely used antihyperglycemic drugs have not been verified. The objective of this study is to determine the efficacy of goutweed tincture and its combination with metformin using the model reproducing the pathogenetic mechanisms of the metabolic syndrome and type 2 diabetes.

METHODS:

The animals were divided into 5 groups, as follows: intact control, dexamethasone (untreated), dexamethasone + metformin, 50 mg/kg; dexamethasone + A. podagraria tincture, 1 ml/kg intragastrically; dexamethasone + metformin, 50 mg/kg intragastrically + A. podagraria tincture, 1 ml/kg intragastrically. Dexamethasone was used at a dose of 5 mg/kg subcutaneously for 5 days. Insulin tolerance test and oral glucose tolerance test were performed, triglycerides, total lipids, total and HDL cholesterol content in plasma were determined, LDL cholesterol content was calculated, glycogen content in the liver was measured.

RESULTS:

Goutweed tincture combined with metformin increased its effect on the basal glycemia and on the results of the short insulin test. In the oral glucose tolerance test the lowest area under glucose curve and average glycemia value were seen in animals receiving this combination. Only metformin tended toward the reduction of liver glycogen. The decrease in triglycerides and increment of HDL cholesterol content (caused by the tincture), as well as tendency towards the decrease in total lipids level (caused by metformin) were observed against a background of the investigated combination, though the ability of GW tincture to reduce LDL cholesterol content and the same tendency seen against a background of metformin were eliminated when these preparations were administered together.

CONCLUSION:

It has been shown that goutweed tincture combined with the respectively low dose of metformin partially increases the efficacy of the latter in dexamethasone-treated rats. Goutweed tincture combined with the respectively low dose of metformin partially increases the efficacy of the latter in dexamethasone-treated rats.

Aegopodium podagraria uit http://www.drugbase.de/de/datenbanken/arzneipflanzen

Apiaceae

Aegopodium podagraria (Latein)

Giersch (Deutsch)

Verwendete Teile

herba (Kraut), radix (Wurzel)

Wirkstoffe

Falcarindiol u. a. Polyacetylene

Furocumarine

Flavonoide, Kaffeesäure

Medizinsystem

trad. europäische Medizin (inklusiv Phytotherapie) [TEM]

Wirkung/Verwendung

Gicht und Rheuma

Hämorrhoiden

Aegopodium podagraria L. uit Hagers Handbuch

Synonyme

Herba Aegopodii podagrariae; Herba Gerhardi; Herba Podagrariae [6]

Sonstige Bezeichnungen

dt.:Dreiblatt, Geißfuß, Podagrakraut; Common Ashweed; Pied de chèvre [6].

Definition der Droge

Das getrocknete Kraut [6].

Charakteristik

Stammpflanzen: Aegopodium podagraria L.

Herkunft: Europa; das aus Wildbeständen gesammelte Kraut.

Pharmakognosie & Inhaltsstoffe [-]

Ganzdroge: Aussehen. Lange, hohle, kantig gefurchte Stengel; meist gestielte Blätter, dreizählig; doldige Blütenstände, die kleinen, weißlichen Dolden-Blüten meist abgefallen; Früchte (wenn vorhanden) kümmel-ähnlich.

Schnittdroge: Aussehen. Teile des hohlen, kantig gefurchten Stengels; Teile der länglich-eiförmigen, am Rande gesägten Blätter, Blattrand und Blattunterseite zerstreut borstig behaart; Fragmente der doldigen Blütenstände; Blütenblätter meist abgefallen.

Mikroskopisches Bild: Blatt: Epidermiszellen oberseits leicht gewellt bis geradwandig; unterseits wellig-buchtig, die Cuticula gestreift. Stomata nur unterseits, mit 2 bis 4 Nebenzellen. Im Palisadengewebe langgestreckte Sekreträume. Nur die größeren Nerven mit Kollenchymbelag. Sekretkanäle ober- und unterhalb der größeren Gefäßbündel und nur unterhalb der kleineren. Behaarung: Am Blattrand ein- bis vierzellige, dickwandige Kegelhaare; Haare auf dem Hauptnerv entweder papillenartig oder ein- bis zweizellig [6]. Stengelquerschnitt: Unterhalb der Epidermis lockeres Rindengewebe mit eingestreuten, meist einen Exkretgang führenden Kollenchym-Inseln; Leitbündel kreisförmig angeordnet, Phloem und Xylem von einem Sklerenchymring getrennt, der kreisförmig geschlossen den gesamten Querschnitt durchzieht. Xylem ins Mark hineinragend, die größeren Bündel auch im Mark von einer Sklerenchymhaube bedeckt. Mark meist großen Hohlraum enthaltend; Markzellen locker, mit einzelnen Exkretbehältern. Stengelepidermis in Flächenansicht geradwandig gestreckt, mit Stomata und einzelnen, meist kurzen Haaren [6].

Pulverdroge: Mikroskopisches Bild. Flächenansichten der Blattoberseite mit gewellten bis geradwandigen Epidermiszellen, der Blattunterseite mit wellig-buchtigen Epidermiszellen und Stomata; Sekreträume im Palisadengewebe sichtbar; Blattrand mit ein- bis vierzelligen zugespitzten, derbwandigen Haaren, Hauptnerven der Blattunterseite mit Papillen oder kurzen ein- bis zweizelligen stumpfen Haaren. Stengelfragmente mit Kollenchym- und Sklerenchym-Elementen, sowie Exkretbehältern.

Inhaltsstoffe: Ätherisches Öl. Inhaltsstoffe bisher nicht erforscht. Flavonolglykoside. Hyperosid, Isoquercitrin; [9], [10] Kämpferolrhamnoglucosid [20]. Phenolcarbonsäuren. Kaffeesäure, Chlorogensäure [20]. Sonstige. β-Sitosterin; [11] Umbelliferose (eine Isoraffinose); [12], [13] Ascorbinsäure; [14] Cumarine [15].

Lagerung, Stabilität, Verwendung, u. a.

Verwendung:

Sonstige Verwendungen: Auch als Suppenkraut oder Gemüse verwendet [19].

Volkstümliche Anwendungen & andere Anwendungsgebiete [-]

Als Teeaufguß innerlich bei Rheumatismus und Gicht (hiervon leitet sich der Name Padagrariakraut ab; Podagra = Gicht der großen Zehe); äußerlich das zerquetschte Kraut zu Umschlägen und Bädern bei Hämorrhoiden [6], [16], [17], [18]. Klinische Studien oder dokumentierte Erfahrungsberichte zur Wirksamkeit bei den genannten Anwendungsgebieten liegen nicht vor, so daß die Wirksamkeit der Droge und ihrer Zubereitungen nicht belegt ist. Genaue Dosierungsangaben fehlen. Vom Frischpflanzenpreßsaft wird als Tagesdosis die Menge von 1 bis 2 Eßlöffeln (ca. 30 mL) empfohlen [16], woraus sich eine Tagesdosis, bezogen auf die Droge, von 1 bis 3 g abschätzen läßt.

Literatur [-]

1. Hegi G (1965 und 1975) Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 2. Aufl., Bd. V, Teil 2, Parey, Berlin Hamburg, S. 1.212–1.216

2. Ashraf M, Ahmad R, Bhatty MK (1979) Pak J Sci Ind Res 22(6):318–319

3. Kemp MS (1978) Phytochemistry 17:1.002

4. Schulte KE (1976) Pharm Ztg 121:26

5. Schulte KE, Wulfhorst G (1977) Arch Pharm 310(4):285–298

6. Hag, Bd. 2, S. 1.109–1.110

7. Fischer FC, Svendsen, Baerheim A (1976) Phytochemistry 15(6):1.079–1.080, zit. nach CA 85(13):90223g

8. Peumans WJ, Nsimba-Lubaki M, Peeters B, Broeckaert WF (1985) Planta 164(1):75–82, zit. nach CA 102(25):218436t

9. Akhtardzhiev K, Nakov N, Nikolow V (1975) Farmatsiya (Sofia) 25(1):24–27, zit. nach CA 83(17):144522h

10. Harborne JB, Williams CA (1972) Phytochemistry 11(5):1.741–1.750

11. Bodalski T, Noculak A (1972) Diss Pharm Pharmacol 24(2):177–179, zit. nach CA 77(9):58775n

12. Hopf W, Kandler O (1976) Bioch Physiol Pflanz 169(1–2):5–36

13. Hopf W, Kandler O (1974) Plant Physiol 54(1):13–14, zit. nach CA 81(25):166424p [PubMed]

14. Schneider V (1984) Ernähr-Umschau 31(2):54–57, zit. nach CA 101(1):5740e

15. Florya VN, Kretsu LG (1980) Izv Akad Nauk Mold SSR, Ser Biol Khim Nauk (2):89–91, zit. nach CA 93(7):66069f

16. Karl J (1983) Phytotherapie, 4. Aufl., Verlag Tibor Marczell, München

17. Pahlow M (1988) Dtsch Apoth Ztg 128:416–418

18. Schönfelder P, Schönfelder I (1988) Der Kosmos-Heilpflanzenführer, Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart

19. Uphof JCT (1968) Dictionary of Economic Plants, 2. Aufl., Verlag Cramer, Lehre

20. Hgn, Bd. VI, S. 569, 574

J Ethnopharmacol. 2007 Aug 15;113(1):176-8. Epub 2007 May 6. The polyacetylene falcarindiol with COX-1 activity isolated from Aegopodium podagraria L. Prior RM1, Lundgaard NH, Light ME, Stafford GI, van Staden J, Jäger AK.

Extracts of Aegopodium podagraria L. were screened in vitro for cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitory activity. The isolation of the active compound falcarindiol was achieved by bioassay-guided fractionation. The identification of the active compound was confirmed by (1)H NMR and (13)C NMR. The IC(50)-value of falcarindiol was 0.3 microM in the COX-1 assay. A quantitative determination of the seasonal variation in the content of falcarindiol in different plant parts was carried out by HPLC analysis. The flowers from Aegopodium podagraria collected in June 2006 had the highest concentration of falcarindiol (88 mg/g plant material).

Cell Death Dis. 2012 Aug 23;3:e376. doi: 10.1038/cddis.2012.122.

The antitumor natural compound falcarindiol promotes cancer cell death by inducing endoplasmic reticulum stress.

Jin HR1, Zhao J, Zhang Z, Liao Y, Wang CZ, Huang WH, Li SP, He TC, Yuan CS, Du W.

Falcarindiol (FAD) is a natural polyyne with various beneficial biological activities. We show here that FAD preferentially kills colon cancer cells but not normal colon epithelial cells. Furthermore, FAD inhibits tumor growth in a xenograft tumor model and exhibits strong synergistic killing of cancer cells with 5-fluorouracil, an approved cancer chemotherapeutic drug. We demonstrate that FAD-induced cell death is mediated by induction of endoplasmic reticulum (ER) stress and activation of the unfolded protein response (UPR). Decreasing the level of ER stress, either by overexpressing the ER chaperone protein glucose-regulated protein 78 (GRP78) or by knockout of components of the UPR pathway, reduces FAD-induced apoptosis. In contrast, increasing the level of ER stress by knocking down GRP78 potentiates FAD-induced apoptosis. Finally, FAD-induced ER stress and apoptosis is correlated with the accumulation of ubiquitinated proteins, suggesting that FAD functions at least in part by interfering with proteasome function, leading to the accumulation of unfolded protein and induction of ER stress. Consistent with this, inhibition of protein synthesis by cycloheximide significantly decreases the accumulation of ubiquitinated proteins and blocks FAD-induced ER stress and cell death. Taken together, our study shows that FAD is a potential new anticancer agent that exerts its activity through inducing ER stress and apoptosis.

Lehrbuch der Biologischen Heilmittel, Madaus, 1938. > Aegopodium podagraria. Geißfuß. Umbelliferae.

Botanical name: Aegopodium podagraria

Aegopodium podagraria. Name: Aegopódium podagrária L. (= Ligusticum podagraria Crantz, = Sium podagraria Weber, = Sison podagraria Sprengel, = Carum podagraria Roth, Baillon, = Pimpinella podagraria Lestib. Bot. Belg. II [1827], pag. 269!, = Apium podagraria Caruel, = Selinum podagraria E, H. L. Krause, = Seseli aegopodium Scop., = Podagraria aegopodium Mönch, = Tragoselinum angelica Lam., = aegopodium angelicaaefolium St. Lager, = Sium vulgare Bernh., [nec. Gueldenst.] sec. Ind. Kew., = Apium biternatum Stokes, = Aegopodium latifolium Turcz., = Podagraria erratica Bubani). Geißfuß, Dreifuß, Zipperleinskraut, Gicht- oder Podagrakraut, Hinfuß, Hinlauf, Giersch. Französisch: Egopode podagraire, petite angélique, pied de bouc, pied de chèvre, horbe aux goutteux; englisch: Goutweed, herb-Gerard, ash-weed, white ash-herb, wild masterwort, english masterword (in Nordamerika), dwarf elder, Bishops elder, dogelder, Bishops weed, garden-plague; italienisch: Gastalda, castaldina, erba gerada (oder girarda), giardina, podagraria, piccola angelica, angelica silvestre; dänisch: Skvalderkaab, Gavler; litauisch: Garšva; norwegisch: Busmäkker; polnisch: Podagrycznik, Gier; russisch: Snyt; tschechisch: Brslice obecná, kozí noha; ungarisch: Podagrafü.

Namensursprung: αιξ (aix) = Ziege, ποΰς (pous) = Fuß, άιγιποδης (aigipodes) = ziegenfüßig, bezieht sich auf die wegen der eingeschlagenen Züngelchen einem Ziegenfuß ähnelnden Blumenblätter. Podagrarius = fußgichtheilend (ποΰζ [pous] = Fuß, αγρα [agra] = Fessel).

Volkstümliche Bezeichnungen: Die Blätter werden häufig mit den Füßen bzw. Fußspuren verschiedener Tiere verglichen: Geißetritt (Baden), Gänstritt (Böhmerwald), Bäratapä (Schweiz), Hirschtritt, -stapfete (Schwäbische Alb), Hasätopä (Schweiz), Hennätöpli (St. Gallen), Hühnertotsch (Böhmerwald), Krahfuß = Krähenfuß (Kärnten), Grånhax'n, Kronfuaß (Niederösterreich), Kreinföt (Schleswig), Feärkenfäute = Ferkelfüße (Westfalen: Iserlohn). Als Futter für Geißen, Gänse und Schweine heißt die Pflanze auch: Geeskool (nordwestliches Deutschland), Geißechrut, -schärlig (Schweiz), Gaisemous = Gänsemus (Westfalen), Ge(n)sgras, -kraut, Schä(r)tele (Schwäbische Alb), Säuchrut (Aargau). Auch ist der Giersch als Bewohner feuchter, schattiger Stellen das Schnäggächrut (St. Gallen).

Botanisches: Die fast in ganz Europa verbreitete, auch in Nordamerika eingeschleppte ausdauernde Pflanze wächst gern in feuchten Gebüschen, an schattigen Waldrändern, an Flußufern, in Auen und an Straßenrändern, zuweilen kommt sie auch als Epiphyt auf Weiden und Bergahorn vor. Ihr hohler, kantig-gefurchter, aufrechter Stengel trägt gestielte Grundblätter und doppelt-dreizählig zerschnittene Blätter mit eiförmigen, scharf und ungleich einfach- bis doppelt-gesägten Abschnitten, während die obersten Blätter einfach dreizählig sind. In großen Dolden stehen meist zwitterige, weiße, seltener rosa Blüten. Die braune kümmelähnliche Frucht läßt sich leicht in die beiden Teilfrüchte trennen. - Die Vermehrung der Pflanze geschieht durch unterirdische Ausläufer, oft in so starkem Maße, daß sie ein lästiges, schwer auszurottendes Unkraut wird, das infolge seines hohen Wassergehaltes (87%) auch als Futter nicht geschätzt wird. Blütezeit: Juni bis Juli.

Geschichtliches und Allgemeines:

In alten Kräuterbüchern wird Aegopodium podagraria als Herba Sancti Gerhardi bezeichnet (nach dem wohltätigen Abt Gerhard von Brogne [gest. 959]). Thal erwähnt die Art 1577 für den Harz als Angelica erratica. C. Bauhin (1623) kennt sie als Angelica silvestris minor sive erratica. Im Herbarium von Rostius in Lund aus dem Jahre 1611 ist sie als Pimpinella major. vertreten. Die jungen Blätter, Blattstiele und Stengel, die einen schwachen Möhrengeruch besitzen, geben, wie Spinat zubereitet, ein zartes und schmackhaftes Wildgemüse bzw. Salat, der schon im 14. Jahrhundert am polnischen Königshofe sehr geschätzt worden sein soll. Noch heute bildet der Geißfuß vielerorts in Nordwestdeutschland einen der Hauptbestandteile des früher allgemein bekannten Frühjahrsgerichtes, der sog. "Neunstärke". Um Osnabrück auch unter dem Namen "Kott-Moos" bekannt, welche besonders am "Grünkräutertag" (Gründonnerstag) gegessen und "Grüne Suppe" genannt wird. Er gehört also zu den sog. "Neunerleikräutern", neben 2. Rumex acetosa, 3. Taraxacum officinale oder Cichorium Intybus, 4. Lamium album und L. purpureum oder Urtica dioica, 5. Pimpinella saxifraga (bzw. Sanguisorba minor oder S. officinalis), 6. Veronica Beccabunga oder Bellis perennis, 7. Sedum rupestre, 8. Achillea millefolium oder A. ptarmica und 9. Oxalis acetosella. In einzelnen Gegenden werden verschiedene dieser Arten durch Arnoseris pusilla, Lactuca perennis, junge Rapstriebe, Spitzen von Hopfenranken, Blätter von Johannisbeeren, Schnittlauch usw. ersetzt. Ehedem zog alt und jung hinaus, um diese z. T. als heilkräftig geltenden Kräuter selbst zu sammeln und sie dann möglichst fein gehackt (gewiegt) mit Kuhfleisch, Mettwurst oder Speck unter Beigabe von Hafergrütze oder Mehl zu kochen.

Wirkung

Die im Namen der Pflanze angedeutete Wirkung gegen Podagra kannte schon Matthiolus (Matthiolus, New-Kreuterbuch, 1626, S. 269 B.),) und auch Johnson (Johnson, History of Plants, 1633, S. 1001.) gibt eine gute Beschreibung der Pflanze und ihrer Heilkraft bei Podagra, die sich nicht nur auf eine Linderung der Schmerzen beschränke, sondern zugleich Rückgang der Schwellung und Entzündung bewirke. Außerdem sollen Kraut und Wurzel als Bad und heiße Auflage bei Hämorrhoiden dienlich sein.

Die Anwendung des zerquetschten Krautes gegen Podagra hat sich in der Volksmedizin bis heute gehalten (Schulz, Wirkg. u. Anwendg. d. dtsch. Arzneipfl., S. 238), daneben dient es auch als Wundmittel (Dragendorff, Heilpfl. d. versch. Völker u. Zeiten, S. 488).

Der Schweizer Kräuterpfarrer Künzle (Künzle, Salvia 1931, S. 53; Der junge Botanist, S. 10.) empfiehlt es gegen Gicht, Ischias und Rheuma, ferner bei Vergiftungen und äußerlich gegen Mückenstiche.

In Ostpreußen wird der Geißfuß oder Giersch den Schweinen bei Rotlauf gegeben; Schweine, die öfter Giersch fressen, sollen keinen Rotlauf bekommen (nach dem Verf. persönlich zugegangener Mitteilung).

Von Inhaltsstoffen ist nichts bekannt.

Verwendung in der Volksmedizin außerhalb des Deutschen Reiches (nach persönlichen Mitteilungen):

Litauen: Verdauungsstörungen.

Anwendung:

In derVeterinärmedizin ist Aegopodium podagraria indiziert bei Rotlauf der Schweine.

In der Humanmedizin verwendet man es in erster Linie bei Podagra. Aber auch für gichtisch-rheumatische Erscheinungen ist es in Gebrauch, ferner bei Darmstörungen mit abwechselndem Durchfall und Verstopfung sowie bei Nierenschwäche und Blasenleiden.

Aegopodium wird vor allem als Gemüse, selten in Arzneiform verwendet.

Angewandter Pflanzenteil:

Nur Gerard-Johnson lassen auch die Wurzel des Giersch mit verwenden. Alle übrigen Angaben beziehen sich auf das Kraut. Schulz erwähnt die Wirkung der frischen, zerquetschten Blätter und Clarke läßt die Essenz aus der frischen Pflanze herstellen. Das "Teep" wird aus dem frischen Kraut gewonnen, aus dem auch die homöopathische Urtinktur nach dem HAB. hergestellt wird (§ 3).

Die günstigste Sammelzeit dürfte Juni bis Juli sein.

Dosierung:

Übliche Dosis:

3 Teelöffel voll (=2,6-3,9 g) des Krautes täglich zum heißen Infus.

1 Teelöffel der Frischpflanzenverreibung "Teep" dreimal täglich.

(Die "Teep"-Zubereitung ist auf 50% Pflanzensubstanz eingestellt.)

In der Homöopathie:

Ø, dreimal täglich 10 Tropfen.

Maximaldosis:

Nicht festgesetzt.

Rezepte:

Bei Gicht und Rheuma:

Rp.:

Hb. Aegopodii podagrariae . . . 40 (= Gierschkraut)

D.s.: 3 Teelöffel voll auf 2 Glas kochendes Wasser,10 Minuten ziehen lassen und tagsüber trinken

(Teezubereitung: Der Extraktgehalt eines im Verhältnis 1 : 10 heiß bereiteten Tees ist 1,8% gegenüber 1,7% bei kalter Zubereitung. Der Aschengehalt des Extraktes beträgt bei heißer Zubereitung 0,45%, bei kalter 0,41%. Die Peroxydasereaktion ist in beiden Zubereitungen negativ. Ein im Verhältnis 1 : 50 angesetzter Tee ist eben noch trinkbar, und zwar erscheint er bei der heißen Zubereitung etwas stärker.

1 Teelöffel voll wiegt 1,3 g. Auf Grund dieser Ergebnisse wird der Tee zweckmäßig heiß unter Verwendung von 1 reichlichen Teelöffel voll auf 1 Teeglas bereitet.).

Bei Podagra:

Das zerquetschte Kraut als Umschlag auflegen.

Bei Gicht, Ischias und Rheuma (nach Künzle):

Rp.:

Hb. Aegopodii podagr. (= Gierschkraut)

Fol. Salviae (= Salbeiblätter)

sive Fruct. Juniperi . . . aa 20 (= Wacholderbeeren)

C.m.f. species. D.s.: 2 Teelöffel auf 1 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Rezepturpreis ad chart. etwa -.55 RM.

Bei Hämorrhoiden (nach Johnson):

Rp.:

Hb. et Rad. Aegopodii pod. . . . 100 (= Kraut und Wurzel vom Giersch)

D.s.: Abkochen und den Absud einem Sitzbad zufügen oder das frisch gesammelte Kraut brühen und so heiß es vertragen wird, auf die Hämorrhoiden auflegen.

Lehrbuch der Biologischen Heilmittel, 1938, was written by Dr. Med. Gerhard Madaus.