Aconitum sp. / Monnikskap soorten

Aconitum vulparia / Gele monnikskap

Gele monnikskap hoort thuis in vochtige bergbossen en weiden in Zuid- en West-Europa. In Nederland komt ze inheems in Zuid-Limburg voor na er lange tijd afwezig te zijn geweest. Waarschijnlijk is ze opnieuw aangevoerd via de Geul vanuit bovenstroomse groeiplaatsen. Ook zijn er verspreid in het land meldingen van verwilderingen, mogelijk steeds uit botanische of gespecialiseerde tuinen. In Belgie komt zij momenteel alleen in Wallonie voor. In Vlaanderen is ze verdwenen na een laatste vondst in 1967 in de Voerstreek. In Wallonie komt ze vooral in het zuid-oostelijk deel voor en langs sommige rivieren en beken kan ze iets algemener zijn. Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum komt heel misschien in Belgie voor, maar hier is geen bewijs van. Het is een Midden- en Oost-Europees taxon.

Naamgeving

Aconitum : er zijn verschillende verklaringen voor die niet eenduidig zijn. Lycotonum = Afgeleid van Lucos, wolf en ktonum: moord, dood. Vanwege de giftigheid van de plant. Vulparia = afgeleid van Vulpes: Vos. Vanwege de giftigheid voor vossen. Volgens de Heukels' Flora 2020 is Aconitum vulparia de geldende naam, maar in de omringende landen, waar de plant veel gewoner is, wordt een andere nomenclatuur gevolgd en daarom is hier (bij uitzondering) van afgeweken.