Subteno‎ > ‎

Represo de la ŝlosilo

La indonezia ŝlosilo, eldonita en 2009 kaj disdonita en Indonezio dum pluraj instruvojaĝoj de Tatjana Loskutova kaj Heidi Goes preskaŭ elĉerpiĝis. Por reeldoni ĝin en pli granda kvanto (5000), kaj presigi ĝin en Indonezio, ni bezonas 1000 eŭrojn. Se ni havas iom pli, ni povas ankaŭ dissendi ilin senpage. Vi povas helpi ĝirante kiom ajn sumon al iesa-p kun mencio 'ŝlosilo'. Antaŭdankon!


Comments