Het voorstel

De zonnewijzer van Wilp krijgt een gezicht

Met gegevens uit ons onderzoek en tal van goede adviezen weten we steeds duidelijker de zonnewijzer van Wilp te definiëren, de mist trekt langzaam op, de contouren en details worden steeds duidelijker. 


Om een zonnewijzer te (her)introduceren zou het voor ons zoveel makkelijker geweest zijn als wij daadwerkelijk sporen van een oude zonnewijzer gevonden zouden hebben, hetzij fysiek ergens in of aan het gebouw, hetzij ergens in documenten of op een oude tekening. Wij hebben in die zin geen resultaten kunnen boeken en zijn dus gedwongen op een andere wijze op zoek te gaan naar de zonnewijzer van Wilp. Dit hebben we gedaan door te kijken naar zonnewijzers in de streek; kerkzonnewijzers in de provincies Gelderland en Overijssel. Zijn er voldoende gemeenschappelijke kenmerken te vinden die, heel aannemelijk, ook voor Wilp zouden kunnen gelden? 
Een oude zonnewijzer “reconstrueren” op basis van uiterlijke kenmerken van zonnewijzers uit de streek. Is dit de manier om in Wilp een zonnewijzer te (her)introduceren? Dit vragen wij ons af. We hebben het gevoel dat dit niet helemaal de juiste weg kan zijn. We gaan in gesprek met vakspecialisten. 
 
Geadviseerd wordt om niet een “oude” zonnewijzer te reconstrueren op basis van uiterlijke kenmerken van zonnewijzers uit de streek, we zouden dan mogelijk het gebied van geschiedvervalsing gaan betreden. Uiteraard kunnen specifieke kenmerken, die gebleken zijn uit het onderzoek, meegenomen worden in het ontwerp voor de nieuwe zonnewijzer, maar maak er juist een eigentijdse toevoeging van die past bij het oude monumentale gebouw. Een moderne variant met een knipoog naar het verleden. Ook mag er best een zekere spanning in verwerkt worden en vergeet niet……. less is more!

Met gegevens uit ons onderzoek en tal van goede adviezen weten we steeds duidelijker de zonnewijzer van Wilp te definiëren, de mist trekt langzaam op, de contouren en details worden steeds duidelijker. We hebben in grote lijnen een beeld van onze zonnewijzer. We komen tot een schetsontwerp en specificaties.