Het onderzoek‎ > ‎

In het archief

9 december 2013

Op 9 december 2013 staat een dag gepland voor onderzoek in het archief van de Gemeente Voorst. Op deze plek is het kerkarchief van Wilp ondergebracht. Het onderzoek richt zich op sporen van gebruik van een zonnewijzer


In het bijzonder gaan we op zoek naar:
 • Foto’s, tekeningen en schetsen van de kerk m.b.t. fysieke sporen van een zonnewijzer
 • Bouw- en oudheidkundige rapporten m.b.t. mogelijke aanwijzingen van gebruik van een zonnewijzer 
 • Rekeningen en kwitanties m.b.t. aanschaf- en/of onderhoudskosten van een zonnewijzer
Door de archivaris (Annemarie Geerts) van de Gemeente Voorst is ons een plaatsingslijst (index) van NH Kerk Wilp in PDF formaat toegezonden. Dit betreft een voorlopige plaatsingslijst. “1303. Hervormde gemeente Wilp 1672-1972” 

Uit deze plaatsingslijst hebben we en selectie gemaakt op items waarvan wij denken dat de kans op eventueel zonnewijzervermelding het grootst zou kunnen zijn.

Onderstaande items van de plaatsingslijst zijn onderzocht:
 • 07.05 Oudheidkundig rapport, 1949
 • 12.01 Restauratie, 1948
 • 12.05 Rekeningen, 1898
 • 12.11 Uitgangen kosterij, 1715-1792
 • 12.12 Uitgangen kosterij, 1852-1883
 • 12.13 Uitgangen kosterij, 1898-1930
 • 15.01 Rekeningen, 1843
 • 15.02 Rekeningen (KV), ca. 1812-1822
 • 15.03 Rekeningen (KV), 1877
 • 15.05 Reglmt. beheer kerkelijke goederen, 1884
 • 15.06 Reglmt. beheer kerkelijke goederen, 1870
 • 15.07 Reglmt. beheer kerkelijke goederen, 1840
 • 15.15 Restauratie/verbouwing, 1886/1887
 • 15.18 Diverse rekeningen, 1813-1900
 • 24.05 Schetsen en bouwtekeningen
Opvallend was wel item “07.05 Oudheidkundig rapport betr. het kerkgebouw, 1949”. Zeer gedetailleerd wordt zowel het volledige interieur als wel het exterieur behandeld.
Ook opzienbarend waren enkele ontwerptekeningen van architecten voor verbouw- en restauratieplannen van de dorpskerk. De kerk had veel oorlogsschade opgelopen tijdens de tweede wereldoorlog.
Fragment van een kasstuk uit 1819, ondertekend door B. Dieperink 

Een prestigieus grondplan van de dorpskerk Wilp uit 1946
Ook toen waren er ideeën over een aanbouw aan de noordzijde

Onderschrift:
Delft, juli 1946, De architecten:
H. Postel, F. Sevenhuijsen, J.J. Terwen