De onthulling

Zondag 15 november 2015

De dag waar we lang naar uit hebben gezien.
De dag dat de zonnewijzer aangeboden wordt aan het dorp Wilp.
De dag dat de zonnewijzer onder luid applaus de eerste zonnestralen zal zien.
Maar ook een dag die begint met een eerste officiële najaarsstorm ..........!
Samen met stichting 'Behoud Dorpskerk Wilp' wordt er een prachtig cultureel middagprogramma op de agenda gezet. Lang voor dit moment worden de plannen met het Nijmeegse Schola Cantorum Karolus Magnus besproken.

Programma onthulling zonnewijzer
Zondag 15 november 2015
Dorpskerk Wilp / Kerkstraat 35 te Wilp

14:30 uur Onthulling Zonnewijzer van Wilp
Josan Meijers, gedeputeerde bij de provincie van Gelderland zal samen met Jos Penninx, burgemeester van de gemeente Voorst, de zonnewijzer onthullen en overhandigen aan het jubilerend dorp Wilp. Zij worden geassisteerd door twee leerlingen van de basisschool in Wilp, Roel Neuteboom Spijker en Joris Hegeman. Deze bijzondere en unieke gebeurtenis zal worden opgeluisterd door zang van de ‘monniken’ van het Nijmeegse Schola Cantorum Karolus Magnus.

15.00-16.00 uur Gezongen verhalen over Lebuïnus
Door Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen
In de vroege middeleeuwen werden verhalen over be-langrijke mensen, vorsten en heiligen vaak zingend door “verteld”. De metten over Lebuïnus is daar een voorbeeld van. Voor het eerst sinds de vroege middeleeuwen zijn in de dorpskerk van Wilp de liederen te horen zoals die rond de sterfdag van Lebuïnus (12 november 773 na Christus) gezongen werden. (Wilp heeft de primeur!)


Voor deze unieke gebeurtenis worden een aantal bijzondere gasten uitgenodigd

Josan Meijers, 
gedeputeerde van de provincie Gelderland
Bij dit unieke gebeuren waarbij Lebuinus en daarmee het jubileum van Wilp centraal staat, is het ons een bijzondere eer om mevrouw Meijers als gedeputeerde van de provincie Gelderland in ons midden te hebben. Haar komst onderstreept het bijzondere culturele karakter van deze middag. 

Jos Penninx,
burgemeester van Voorst
de heer Penninx moet zo langzamerhand in Wilp aardig ingeburgerd zijn door de tal van jubileumactiviteiten waarbij hij wordt uitgenodigd. We vinden het geweldig dat hij deze middag ook aanwezig is. Wat velen niet weten is dat de toren van deze kerk van de gemeente is en niet van het kerkgenootschap. Het is dus zijn toren! We hebben de zonnewijzer aan de toren geplakt, dus het wordt ook een beetje zijn cadeau!

Ge Lenselink, 
voorzitter van de Belangenvereniging Wilp
Als voorzitter van de Belangenvereniging Wilp is hij het gezicht van Wilp, de vertegenwoordiging van Wilp. Symbolisch wordt de zonnewijzer aan Gé, dus aan Wilp overgedragen.
  
Peter de Valk, 
voorzitter van Wilp 1250 jaar
Peter heeft als mede-initiator Wilp1250 tot een begrip gemaakt. Met medewerking van talloze vrijwilligers wordt 2015 een fantastisch jubileumjaar. Zonder dit jubileum zou deze onthulling niet eens plaatsvinden. Wij hopen dat het cadeau ook aan dit feestjaar zal blijven herinneren.

Roel Neuteboom Spijker en Joris Hegeman, 
kinderen van de basisschool De Hagewinde in Wilp. 
In het kader van ‘De jeugd heeft de toekomst’ zullen Roel en Joris samen met de Burgemeester het cadeau gaan uitpakken. 

Schola Cantorum Karolus Magnus, 
Gregoriaans koor uit Nijmegen
Onder leiding van Stan Hollaardt zullen de 'monniken' van de Schola Cantorum Karolus Magnus de middeleeuwse klanken ten gehore brengen. Zij zullen de zonnewijzer bezingen gevolgd door een concert waarin Lebuinus centraal staat. 


Een najaarsstorm
's Morgens in de vroegte gaan we op pad. Achter onze auto koppelen we een aanhanger beladen met wegafzettingen die we van de gemeente mogen gebruiken. We rijden het dorp in om de weg rondom de kerk af te zetten. We verwachten een redelijk aantal belangstellenden die zich die middag rondom de kerktoren zullen verzamelen om de onthulling van de zonnewijzer mee te maken. Doorgaand verkeer zo kort langs het kerkgebouw is dan niet wenselijk. Het waait hard en het regent pijpenstelen. Volgens het KNMI meten we uitgerekend vandaag de eerste officiële najaarsstorm! In de middag worden wel enkele opklaringen verwacht maar onze buienradar-app geeft daar bij lange na geen blijk van.

Het is inmiddels 13:30 uur, een uur voordat de onthulling zal plaatsvinden. Het slechte weer blijft parten spelen. De gasten kunnen we zo toch niet buiten neer gaan zetten? Met enorme tegenzin moeten we ons mooi weer plan los laten en overgaan naar plan B: het slecht weer scenario. Dit betekent dat de onthulling binnen in het Romaanse deel van de kerk zal plaatsvinden. Het wordt een virtuele onthulling van de zonnewijzer.

Het is hier fantastisch 
Eerst volgen enkele toespraken van Josan Meijers, Jos Penninx, Frans Pieters en Marten Bosma. Samen met de burgemeester schuiven Roel Neuteboom Spijker en Joris Hegeman een doek opzij. Onder luid applaus wordt een afbeelding van de zonnewijzer geprojecteerd op de witte binnenmuur. De 'monniken' van de Schola bezingen de zonnewijzer met de Quasi Stella Matituda. Het wordt een fantastische middag! En Wilp? Wilp heeft een eigen zonnewijzer!