Het onderzoek‎ > ‎24 zonnewijzers‎ > ‎

Elburg

St. Nicolaaskerk in Elburg / Gelderland
Houten zonnewijzer uit 1782 gemonteerd aan steunbeer


Kerkgebouw
In 1397 gaf de bisschop van Utrecht toestemming om binnen de muren van Elburg deze kerk te bouwen. Schutspatroon werd de heilige Nicolaas, beschermheilige van vissers en andere zeevarenden. Een halve eeuw later was al een grondige restauratie nodig om te voorkomen dat de kerk zou instorten. Oorspronkelijk had de toren een spits, maar deze brandde in 1693 af na blikseminslag. De kerk heeft een monumentaal interieur.

Bron: ANWB


Zonnewijzer
Op een steunbeer van de Hervormde kerk is een houten zonnewijzer bevestigd. Uurbecijfering van VI tot VI (18); tijdsindeling in kwartieren. Stijl: staaf. Bovenaan de zonnewijzer staat de datering aangegeven MDCCLXXXII (1782) 

Bron: Zonnewijzers in Nederland