Relacions de convivència

Explicació

Objectius generals

- Recordar el que s’ha fet en el tema anterior.

- Conèixer les normes de convivència.

Objectius comunicatius

- Practicar les bases d’una conversa.

- Preguntar per als drets i deures de la convivència a nivell d’escala, bloc i barri.

Objectius d’ampliació

- Utilitzar les formes de cortesia com el vostè.

- Preguntar com estàs?

A) Vocabulari

Estats d’ànim

molt bé

malament

content

cansat

trist

preocupat

(+ formes femenines)

Veïnatge

Salutacions i agraïments

Veí - veïna

Taxes

Escombraries

Propietari – propietària

Registre de la propietat

Hisenda

President - presidenta

Bon dia / bona tarda / bona nit

Gràcies / de res

D'acord

B) Conceptes a introduir

Conèixer les associacions del barri.

Conèixer les associacions de veïns.

Conèixer la normativa d’escala.

Els ordinals.

C) Activitats a l’aula

Les tasques: fem un calendari representant les tasques a fer a la setmana de manera que puguem repassar els dies, les accions principals i s’incloguin les obligacions comunitàries.

Tindrem dibuixos que ho representin.

Compartir les diferents maneres de saludar-se segons les cultures de l’aula.

D) Activitat de grup

Anar a conèixer les associacions del barri.

E) Producció oral

Representar una conversa amb un veí o veïna.

G) Preescriptura

Onades

Escales

Cercles units

F) Seqüències comentar