Objectius i metodologia

Objectius

  • Alfabetitzar a nivell oral
  • Donar eines als voluntaris i voluntàries
  • Unificar els criteris d’ensenyament del voluntariat.
  • Oferir al voluntariat una programació del curs sense llacunes però flexible pel que fa a l’ordre.

Metodologia

Hem plantejat el mòdul d’una manera molt pràctica i funcional: hem seleccionat els temes pensant en aquells que seran més útils pel dia a dia i que així puguin aplicar el que es treballa a l’aula i que es correspon amb la vida real. Així mateix hem plantejat diferents propostes d’activitats i dinàmiques que incitin a la participació i al diàleg, en què els aprenents siguin els protagonistes. Per això considerem que el mòdul és una eina viva i dinàmica.

El mòdul es basa en el suport visual com a manera de reforçar el vocabulari que volem treballar així com per treballar les seqüències. Tot i que la major part del vocabulari té la seva corresponent imatge, a l’hora de representar les accions, que són més difícils de plasmar en una fotografia, us recomanem la web http://blog.arasaac.org/

Tenint en compte que és un aprenentatge oral en el que no hi haurà cap suport escrit, per assegurar l’assoliment dels continguts, caldrà basar-se en la repetició tant del vocabulari com de les estructures.

A continuació presentem un seguit d’activitats que anomenem transversals, ja que no pertanyen a un contingut específic, ni tampoc són dinàmiques que faciliten la formació de grup o generadores per treballar temes específics del mòdul; sinó que són petites rutines recomanables de fer cada inici de classe i que per tant es basen en el principi de la repetició esmentat anteriorment.

Activitats transversals

Saludar / acomiadar-se: tenint en compte que el primer tema és el primer contacte, a cada classe podrem treballar les expressions de salutació, així com d’acomiadament, expressions que seran d’utilitat cada vegada que es vagi a un establiment o que es vulgui utilitzar algun servei on calgui demanar alguna cosa.

Els dies de la setmana: cada dia, quan comenci la classe, es demanarà a un alumne diferent que digui quin dia de la setmana és i també el mes. Per tal de fer aquesta dinàmica es pot preguntar als aprenents, o bé si el mestre / voluntari ho troba oportú es poden escriure els diferents dies de la setmana en rètols perquè així els aprenents reconeguin l’escriptura dels diferents dies. Per treballar els diferents dies de la setmana (ja que les classes sempre tenen lloc el mateix dia de la setmana) es pot demanar quin dia era ahir i quin serà demà.

Repassar: Cal recordar què es va fer el dia anterior, per això hi ha diferents mètodes: es pot traduir, explicar, ensenyar, preguntar de què se’n recorden o bé ensenyar la foto i que diguin de què es tracta.