El treball

Un dels temes principals és el de buscar feina a la ciutat d’acollida. Tot seguit proposem un recull de vocabulari relacionat amb els oficis i unes propostes de diàlegs per poder representar una situació real d’entrevista. D’aquesta manera podrem tornar a treballar les dades personals, els horaris, les parts del dia, els dies de la setmana, així com també les accions més bàsiques relacionades amb les professions. Serà un bon moment per parlar del SOC i els drets i deures dels treballadors.

Objectius generals

- Donar les seves dades personals.

- Aprendre vocabularis dels oficis.

- Saber intercanviar informació en situacions relacionades amb al feina.

- Entendre instruccions senzilles relacionades amb la feina.

- Demanar i donar informació sobre la feina, els horaris i el lloc on es treballa.

Objectiu comunicatiu

- Representar una entrevista de feina. Escenificar-ho a classe.

- Presentació “De què treballes?”

Objectius d'ampliació

- Treballar l’estructura m’agrada / no m’agrada per expressar preferències.

- Ampliar salutacions en relació a les parts del dia.

A) Vocabulari

oficis

- paleta

- fuster

- electricista

- mecànic

- pagès

- metge / metgessa

- informàtic

- mestre/mestra

- professor-a

- bidell

- administratiu-iva

- conductor-a

- De què fas? Jo faig de...

- De què treballes? Jo treballo de...

- Quan treballes? Jo treballo .... dies + hores

- On treballes? Jo treballo a ...

- Tornar a repassar dades personals: nom, edat, procedència, direcció, estat civil

B) Conceptes a introduir

Parts del dia (quan treballes)

Dies de la setmana (quins dies treballes)

Les hores (horari laboral)

Verbs en infinitiu relacionats amb els oficis

C) Activitats a l’aula

La mímica dels oficis: d’un en un representen amb gestos els oficis i els altres diuen el nom corresponent.

Classifiquem: dividim la classe en grups i a cada un li donem un ofici. A la taula hi hauran les eines de tots els oficis. Hauran de buscar les eines que es corresponen al seu ofici de manera que acabem tenint una classificació ofici-eines; que després es diran oralment.

Endevina: el professorat descriu un ofici. Damunt la taula tenen les imatges de diversos oficis i han d’agafar la que correspon.

D) Activitat de grup

Conèixer recursos online per buscar feina.

Es pot convidar a una persona del SOC

Parlar dels drets dels treballadors.

E) Producció oral

De què treballes? Cadascú escull l’ofici que més li agrada i es presenta

Representar una entrevista de feina utilitzant les expressions treballades.

F) Preescriptura

Omplir un formulari amb creuetes dins del seu requadre.

G) Seqüències