L'habitatge

Aquest tema recull el vocabulari relacionat amb les parts de la casa i el mobiliari corresponent. Dins d’aquest context podem aprofitar per treballar el concepte de nombre (singular i plural) i presentar verbs senzills que representin accions quotidianes que fem a casa.

Objectius generals

- Recordar el que s’ha fet en el bloc anterior.

- Conèixer vocabulari relacionat amb la casa, les parts que té i el vocabulari.

- Aprendre verbs en infinitiu bàsics relacionats amb el dia a dia a la casa.

Objectius comunicatius

- Reconèixer i dir el vocabulari relacionat amb la casa.

- Saber descriure breument una casa.

Objectius d'ampliació

- Aprendre els números a partir del 40.

A) Vocabulari

B) Conceptes a introduir

Les accions bàsiques de la casa, com per exemple cuinar,

rentar els plats, parar taula, entre d'altres.

Concepte de nombre (singular i plural).

Explicar que els verbs són per expressar accions.

Si el grup evoluciona correctament el bloc permet introduir l’ús de la tercera persona.

C) Activitats a l’aula

- A partir de l’estructura de frase simple “Jo tinc ... una taula", treballem amb una graella tipus “enfonsar la flota”. A la columna apareixeran els diferents espais d’una casa que hem treballat prèviament; i a la fila apareixeran els diferents mobles. Cadascú individualment omplirà la seva graella amb el que li agradaria tenir. Després per torns es preguntaran què té cadascú fins que algú descobreixi tot el que té l’altre.

- A partir de pòsters o fotografies de revistes, es diuen en veu alta les habitacions de la casa. El professorat o un/a alumne/a diuen el nom d’un moble, d’una habitació, un verb, o del que s’hagi treballat, i els alumnes assenyalen la cosa en sí o l’estança on es trobaria o es realitzaria l’acció.

D) Activitat de grup

- Anem a visitar les cases emblemàtiques de la ciutat.

E) Producció oral

Un alumne descriu una casa i l’altre la dibuixa a la pissarra.

F) Preescriptura

Resseguir l’estructura d’una casa (traç més precís).

G) Seqüències

- Obre la porta, entra a casa, engega la televisió, s’asseu al sofà.

- Obre la porta, entra a casa, entra a l’habitació, obre la finestra.

- Va a la cuina, posa aigua a bullir, treu l’arròs, el serveix.