Les persones

Aquest tema inclou aspectes relacionats amb el cos i la salut. D’aquesta manera recull el vocabulari corresponent a les parts del cos i les diverses malalties que podem patir, així com també els verbs senzills que hi puguin estar relacionats. El fet d’estar parlant sobre dolor, ens pot donar peu a parlar dels graus d’intensitat i ho podem emmarcar tot dins el sistema sanitari i els llocs on s’han d’adreçar en cas de necessitat.

Objectius generals

- Conèixer les parts del cos.

- Conèixer el vocabulari relacionat amb les cures.

- Conèixer el vocabulari relacionat amb els mals.

Objectiu comunicatiu

- Representar visita metge.

- Preguntar com estàs.

- Demanar ajuda.

Objectiu d’ampliació

- Donar i preguntar per dades personals més específiques.

A) Vocabulari

Parts del cos

- cap

- ulls

- cabells

- nas

- boca

- orelles

- dents

- queixal

- llengua

- coll

- espatlles

- pit

- esquena

- braç

- ma

- dits

- panxa

- cul

- melic

- cames

- genolls

- turmell

- peus

- canell

- colze

- cuixa

- front

Higiene

- farmaciola

- sabó

- tisores

- esparadrap

- tiretes

- esperit de vi / alcohol

- aigua oxigenada

- bena

- cotó fluix

- pastilles

- pomada

- xarop

- gotes

- termòmetre

- termòmetre digital

- injecció

- recepta

- metge / metgessa

- infermera

- clínica

- hospital

- CAP / ambulatori

 • Malalties: mal de + part del cos, cremada, punxada, refredat, tos, febre ...
 • Verbs relacionats: fer mal, donar un cop, tallar, caure, estar malalt, descansar, netejar, embenar, operar

B) Conceptes a introduir:

 • Graus d’intensitat: moltíssim, molt, bastant, poc.
 • Conèixer el sistema de santitat pública i els telèfons d’emergències.
 • Conèixer el sistema de receptes i de farmàcies.

C) Activitats aula:

- Ulls tancats: ens posem en rotllana i amb els ulls tancats. Un voluntari diu les parts del cos que assenyala la professora i la resta es toquen la part del cos que s'indica. Anem fent que obrin els ulls per comprovar si ho han fet correctament.

- Pòster: tenim un pòster amb les parts del cos. Es posen en grups de tres al voltant del dibuix. Un s’encarrega de dir una part del cos i els altres dos han d’assenyalar-la. El que va més ràpid guanya. Es va fent una competició entre els grups.

- Què necessito: presentem diferents situacions de persones que tenen algun problema de salut (cremada, mal de cap, tos, etc.). Llavors ensenyem una imatge que exemplifiqui el que hem explicat oralment, per tal de donar el reforç visual. Seguidament els demanem “què necessita per curar-se?”. Davant seu tenen les imatges dels diferents elements que podem trobar en una farmaciola. Es tracta que escullin els necessaris i els anomenin.

D) Activitat de grup:

Anem al CAP (Centre d'Atenció Primària)

E) Producció oral:

Consistirà en representar petites situacions amb diàlegs senzills per treballar els conceptes del tema.

 • Expressar dolor: Què et fa mal? Em fa mal....
 • Demanar ajuda: Si us plau, ajuda’m! Què et passa? Em fa mal la cama. D’acord.
 • Preguntar per l’estat: Com estàs? No em trobo bé.
 • Metge / pacient: Salutacions. Què et passa? Em fa mal el coll. Té un xarop. Gràcies. Comiat.

F) Preescriptura:

Omplir un formulari amb creuetes dins del seu requadre.

G) Seqüències

 • Caminar - caure - fer mal - anar hospital
 • Anar hospital - recepta - comprar farmàcia