El poble - la ciutat

La ciutat / el poble

Un cop ens sabem desplaçar per la ciutat cal conèixer l’entorn on ens mourem, és per aquest motiu que aquest tema recull el vocabulari que ens podem trobar quan passegem per la ciutat.

A més a més, aquest tema permet treballar i entendre organització de la població en carrers i números de les cases i dels pisos..., fet que també porta a continuar aprenent els numerals.

Objectius generals

- Recordar el que s’ha fet en el tema anterior.

- Conèixer l’entorn proper.

Objectius comunicatius

- Reconèixer i dir el vocabulari relacionat amb l’entorn a la ciutat/poble.

- Dir quants anys tenen.

- Dir a quin carrer viuen i a quin número.

Objectius d'ampliació

- Aprendre els números del 20 al 30.

- Aprendre els colors.

A) Vocabulari

B) Conceptes a introduir

- Colors: utilitzant el pretext dels colors del semàfor i els contenidors.

- Iniciació als nombres a partir de l’ampliació de preguntes de presentació:

- Quants anys tens? - Tinc ..... anys.

- On vius? - Visc a Girona, al número .....

- Entendre l'organització de la població, en carrers, cada carrer amb un nom i cada casa o bloc de pisos amb un número o números. Utilitzarem un mapa.

- Explicar els edificis i objectes bàsics que ens trobarem al carrer.

C) Activitats a l’aula

- Joc “les mans enrere”: en una taula hi posem totes les imatges que hem treballat. Dividim la classe en dos grups i una persona de cada grup es posa a banda i banda de la taula. Un voluntari escollit diu el nom d’una imatge i ells, que tindran les mans enrere, han d’agafar la foto. El més ràpid es queda la imatge. Es tracta d’una activitat per reforçar el vocabulari i agafar agilitat.

D) Activitat de grup

Passejar per la ciutat recordant el vocabulari estudiat.

E) Preescriptura

Dibuixar angles (cantonades i xamfrans).

Dibuixar cercles (llocs a on hi ha arbres) (dibuixar semàfors).

F) Producció oral

En aquest tema no s'estableix cap activitat.

G) Seqüències

- Surt de casa, va per la vorera, travessa un pas de vianants, arriba a una plaça.

- Surt de casa amb els fills, es troba un semàfor, creua el pas de vianants, arriba als jocs infantils.