Guia didàctica

La Guia didàctica us ajudarà com treure el màxim d'aquest mòdul, amb suggeriments i orientacions bàsiques.

Si no pots viure a la terra que estimes,

estima la terra on vius.

Ponç Pons