Presentar-se: primer contacte

Aquest primer tema pretén ser una primera presa de contacte, és a dir, conèixer el funcionament de tot el curs i la metodologia que s’utilitzarà.

A més a més es treballarà amb l’objectiu de començar a crear consciència de grup i un bon clima comunicatiu, d’aquesta manera, com en tota interacció, caldrà començar per les salutacions i presentacions.

Per últim, s’aprofitarà també aquest primer tema per introduir els continguts transversals –que s’aniran treballant cada dia- i que coincideixen amb el contingut d’aquest primer tema.

Objectius generals

- Presentar el professorat i el curs.

- Presentar cada aprenent.

- Dir les primeres paraules amb català.

- Conèixer el vocabulari de l’aula.

Objectius comunicatius

- Presentar-se.

- Saludar.

- Acomiadar-se.

Objectius d’ampliació

- Aprendre els números de l’1 al 10.

A) Vocabulari

Hola + gestos naturals

Adéu + gestos naturals

Com et dius? Jo em dic... I tu?

D’on ets? Jo sóc de... I tu?

Quant fa que ets a Catalunya? Fa .... anys.

Quants anys tens? Tinc .... anys.

Quines llengües parles?

B) Conceptes a introduir

- Els dies de la setmana.

- Introduir els països i les llengües que surten en funció del grup.

- Quan diem els anys, direm el número concret sense fer més èmfasi, els número s'aniran treballant de mica en mica.

C) Activitats a l’aula

- La pilota: dir els noms passant-se una pilota i tot treballant l’expressió “Jo em dic...”. Algunes variants d’aquesta dinàmica són fer la ronda de noms i també dir el país d’origen. I fins i tot una tercera variant, si veiem que el grup té prou confiança, es pot fer ronda de noms i una afició.

- L’entrevistador: una persona simula que va amb un micròfon i va preguntat el nom i la procedència de l’alumnat: preguntar i dir el nom i el cognom. Preguntar i dir el lloc de procedència.

- La maleta dels noms: ens posem en rotllana i cada un ha de dir el nom del seu company del costat i el seu. Es va fent una cadena i l’últim ha de dir tots el noms. Pot ser un a bona dinàmica de final de classe.

- Troba el teu company: a cada persona se li diu un nom d’un dels seus companys. Es tracta d’aixecar-se i anar a demanar el nom a cada persona fins a trobar-lo. Quan l’ha trobat li demana per la procedència.

- Et regalo una paraula: es proposarà a cada alumne que porti una paraula en català. Podrà ser una paraula que hagin sentit a dir, que hagin buscat, etc. A l’inici de la classe es compartiran les paraules amb la resta de la classe. Al mateix temps el professor o professora portarà una paraula amb l’idioma dels alumnes per tal de fer un intercanvi i mostrar interès vers la seva llengua.

D) Activitat de grup

- Se situen en rotllana de peu. Cada un es va presentant i en la mesura que diuen el nom, s’asseuen.

- Es pot proposar al descans fer el te junts per parlar i agafar consciència de grup.

E) Producció oral

En aquest tema no es treballa.

F) Preescriptura

En aquest tema no es treballa.

G) Seqüències

En aquest tema no es treballen.

Com a suggeriment proposem que cada vegada que entrem a classe dediquem uns minuts a saludar-nos i a dir el dia de la setmana que podem col·locar en una cartolina al damunt de la pissarra. D’aquesta manera oferim un reforç visual de com s’escriu la paraula i els ajudem a situar-se en el temps.