Temes

Els temes que trobareu en aquest mòdul i que es corresponen amb el desplegable són:

  • Presentar-se: primer contacte
  • Arribada al país d'acollida
  • El poble i/o ciutat
  • L'habitatge
  • Anem a comprar
  • Les persones
  • El treball
  • Relacions de convivència