Moel Eilio Dydd Sadwrn 7fed Mai

Ras #3 yng Nghyfres Gogledd Cymru y CRhMC

Moel Eilio Saturday 7th May

Race #3 in the WFRA North Wales Junior Series

Ffilm Uchafbwyntiau ¦ Highlights film!

Canlyniadau ! Results! (for series results see: Gog Cymru - N Wales )

Moel Eilio Canlyniadau

Cofrestrwch yma ¦ Register here: https://forms.gle/52t7PArB1pxXp4T7A

(if you already registered for Conwy Mountain/Moel Wnion races, you just need to enter the runner's name)

For Updates - Like "Ras Moel Eilio": https://www.facebook.com/rasmoeleilio and the WFRA: https://www.facebook.com/groups/162891360538812

Amseroedd ¦ Timings

11:00 Cofrestru ar agor, casglu rhifau ¦ Juniors registration/number collection open at Juniors start (Maenllwyd Uchaf - 1km walk uphill from Llanberis)

11:45 Cychwyn u7s/9s/11s/13s Start (all together)

12:15 Cyflwyniadau ¦ Presentations (U7s-u13s)

13:00 Rasys oedolion yn dechrau ¦ Adult races start (1km downhill from the junior start)

13:10 Cychwyn u15s, u17s, u19s Start (as soon as adults have passed through)

14:00 (approx) Cyflwyniadau ¦ Presentations (u15s-19s)

Gofynion offer

  • Dylai rhedwyr dan 19, dan 17 a dan 15 fod yn barod i gario cit llawn ym mhob ras, yn unol â rheolau CRMC: côt a throwsus gwrth-ddŵr (efo hood a taped seams), het/byff, menig, map (ar gael o gofrestru), cwmpawd, chwiban.

  • Os oes angen benthyg unrhyw offer, ebostiwch neal.hockley@gmail.com - wna i helpu os gallaf!

  • Efallai y bydd angen i redwyr eraill gwisgo/gario cot gwrth-ddŵr, het, menig, dibynnu ar y tywydd - plîs dewch yn barod.

  • Dylai pob rhedwyr dod â dillad sbar i gadw gynnes cyn ac ar ôl y ras

  • Bydd rasys ar gyfer y grwpiau oedran iau wedi'u marcio'n dda. Ni fydd y cwrs dan15-19 yn cael ei farcio'n llawn. Dylai'r rhedwyr hyn ymgyfarwyddo â'r map ymlaen llaw. Efallai y bydd angen rhywfaint o fordwyo sylfaenol (ni chaniateir GPS).


Kit requirements

  • U19s, U17s and U15s should be prepared to carry full kit in all races, as per WFRA rules: waterproof coat and trousers (taped seams and hood), hat/buff, gloves, map (provided at registration), compass & whistle.

  • If you need to borrow any kit, contact neal.hockley@gmail.com - I'll help if I can!

  • Other age groups may need to carry/wear a waterproof coat, hat, gloves, depending on the weather - please come prepared.

  • All runners should bring spare clothes to keep warm before and after the race. These can be left at the start (at own risk)

  • Races for the younger age groups will be well marked. The course for u15s, u17s and u19s will not be fully marked. These runners should familiarise themselves with the map beforehand, and some basic navigation may be required (GPS not permitted).Categorïau oedran (bl geni), pellter + m fertigol ¦ Age categories (year of birth) Distance + ascent

dan/under 7 (2016-17) & d/u9 (2014-15) = 1.1km +85m (77m/km)

d/u11 (2012-13) = 2.1km +165m (79m/km)

d/u13 (2010-11) = 2.9km +215m (74m/km)

d/u15 (2008-09), d/u17 (2006-07) & d/u19 (2004-05) = 5.2km +470m (90m/km)

Rhedwyr dan 6: rhaid redeg gydag oedolyn ¦ Runners under 6 must run with an adult.

Unrhyw cwestiynau, cysylltwch ¦ Any questions, contact:

Neal Hockley (Rhedwyr Eryri Harriers, UKA Fell & Mountain Running Coach), neal.hockley@gmail.com 07989282909

Mapiau o'r cwrs ¦ Course Maps

MoelEilio_u15u17u19.pdf
MoelEilio_u13.pdf
MoelEilio_u11.pdf
MoelEilio_u9.pdf

Rhagchwiliad Rasys agor i bawb: Bore Sul 1st May 2022.

Bydd Rhedwyr Iau Eryri yn rhedeg y cwrsiau ieuenctid ar fore sul 1st May 2022 - croeso i redwyr iau o clwbs eraill ymuno â ni. https://fb.me/e/6dpM4m3q4

Open Race Recce: Sunday AM 1st May 2022.

Eryri Juniors will run a recce of the junior courses on 1st May - juniors from other clubs and none are very welcome to join us. https://fb.me/e/6dpM4m3q4