Pen y Fan 3ydd Gorffennaf

Ail hanner o Bencampwriaeth Ieuenctid Cymru y CRhMC

Ras #4 yng Nghyfres De Cymru y CRhMC

Pen y Fan 3rd July

2nd Half of the WFRA Welsh Junior Fell running Champs

Race #4 in the WFRA South Wales Junior Series

Organised by Hannah Hopkinson of Mynydd Du

u17s & u19s will run the adults race (5.8km +588m)

Younger age categories (u7/u9/u11/u13/u15) will run shorter courses.

Details here: https://www.facebook.com/events/366673258886867

u17s/u19s register here https://www.breconfans.org.uk/ (by midnight 30th June)

u7s-u15s Register here: https://www.eventbrite.co.uk/e/junior-pen-y-fan-fell-race-tickets-367178339297


Gofynion offer

  • Dylai rhedwyr dan 19, dan 17 a dan 15 fod yn barod i gario cit llawn ym mhob ras, yn unol â rheolau CRMC: côt a throwsus gwrth-ddŵr (efo hood a taped seams), het/byff, menig, map (ar gael o gofrestru), cwmpawd, chwiban.

  • Os oes angen benthyg unrhyw offer, ebostiwch neal.hockley@gmail.com - wna i helpu os gallaf!

  • Efallai y bydd angen i redwyr eraill gwisgo/gario cot gwrth-ddŵr, het, menig, dibynnu ar y tywydd - plîs dewch yn barod.

  • Dylai pob rhedwyr dod â dillad sbar i gadw gynnes cyn ac ar ôl y ras

  • Bydd rasys ar gyfer y grwpiau oedran iau wedi'u marcio'n dda. Ni fydd y cwrs dan17-19 yn cael ei farcio'n llawn. Dylai'r rhedwyr hyn ymgyfarwyddo â'r map ymlaen llaw. Efallai y bydd angen rhywfaint o fordwyo sylfaenol (ni chaniateir GPS).


Kit requirements

  • U19s, U17s and U15s should be prepared to carry full kit in all races, as per WFRA rules: waterproof coat and trousers (taped seams and hood), hat/buff, gloves, map (provided at registration), compass & whistle.

  • If you need to borrow any kit, contact neal.hockley@gmail.com - I'll help if I can!

  • Other age groups may need to carry/wear a waterproof coat, hat, gloves, depending on the weather - please come prepared.

  • All runners should bring spare clothes to keep warm before and after the race. These can be left at the start (at own risk)

  • Races for the younger age groups will be well marked. The course for u17s and u19s will not be fully marked. These runners should familiarise themselves with the map beforehand, and some basic navigation may be required (GPS not permitted).Categorïau oedran (bl geni), pellter + m fertigol ¦ Age categories (year of birth) Distance + ascent

dan/under 7 (2016-17) & d/u9 (2014-15) = c1km

d/u11 (2012-13) = c2km

d/u13 (2010-11) = c3km

d/u15 (2008-09) = c5km

d/u17 (2006-07) & d/u19 (2004-05) = 5.8km +588m

Rhedwyr dan 6: rhaid redeg gydag oedolyn ¦ Runners under 6 must run with an adult.

Unrhyw cwestiynau, cysylltwch ¦ Any questions, contact:

Hannah Hopkinson (Mynydd Du, UKA Fell & Mountain Running Coach)

Mapiau o'r cwrs - dod yn fuan ¦ Course Maps - coming soon