Croeso i dudalen ieuenctid y CRMC!

Mae'r CRMC yn falch iawn i gyflwyno 2 cyfres o rasys mynydd ar gyfer pob oedran o redwyr ifanc yn 2022 - un yn y gogledd ac un yn y de!

A Phencampwriaeth Cymru Cyfan dros dwy ras!

Welcome to the WFRA's juniors page

The WFRA is very pleased to present 2 brand new series of fell races for all ages of juniors in 2022 - one in the north and one in the south!

Plus an exciting double-counter All-Wales Champs!

Pencampwriaeth Rhedeg Mynydd Iau Cymru 2022

Pencampwriaeth yn seiliedig ar ganlyniadau wedi'u cyfuno ar draws y 2 ras

Ras 1: Dydd Sul 26fed Mehefin - Moel Y Gamelin

o Caffi Ponderosa, Llangollen. Trefnwr: Neal Hockley

Ras 2: Dydd Sul 3ydd Gorffennaf - Pen y Fan

Cwm Llwch, Brecon. Trefnwr: Hannah Hopkinson

Welsh Junior Fell Running Championships 2022

Championship based on results combined across the two races

Race 1: Sunday 26th June- Moel Y Gamelin

From Ponderosa Café, nr Llangollen. Organiser: Neal Hockley

Race 2: Sunday 3rd July - Pen y Fan

Cwm Llwch, nr Brecon. Organiser: Hannah Hopkinson

Cyfres o chwe ras fynydd wych ar draws de Cymru i bob oedran.

A series of six superb fell races across south Wales for all ages.

Cyfres o chwe ras fynydd wych ar draws gogledd Cymru i bob oedran.

A series of six superb fell races across north Wales for all ages.

Rasys Fynydd Eraill ar gyfer redwyr ifanc:

30fed Ebrill: Treials Rhedeg Mynydd Cymru: d15, d17, d20 (Pontarfynach, trefnwyd gan Athletau Cymru)

15fed Mai: Pencampwriaeth rhedeg mynydd rhyng-sirol (Wharfedale: d19, d17, d15)

12fed Mehefin: Cwpan y Byd dan18 (Yr Eidal)

2-4 Medi: Pencampwriaeth Prydain ac Iwerddon (d17, d20 Ambleside)

Other fell/mountain races for young runners:

30th April Welsh Mountain Running Trials: u15, u17, u20 (Devil's Bridge, organised by Welsh Athletics)

15th May: Junior inter-counties fell running champs (Wharfedale: u19, u17, u15)

12th June: World u18 Mtn Running Cup (Italy)

2-4 Sept: British & Irish Junior Fellrunning Champs (u17, u20, Ambleside)

Gofynion offer

 • Dylai rhedwyr dan 19, dan 17 a dan 15 fod yn barod i gario cit llawn ym mhob ras (yn unol â rheolau CRMC: côt a throwsus gwrth-ddŵr, het, menyg, map, cwmpawd, chwiban, byrbryd bach).

 • Efallai y bydd angen i redwyr eraill gwisgo/gario cot gwrth-ddŵr, het, menyg.

 • Bydd rasys ar gyfer y grwpiau oedran iau wedi'u marcio'n dda. Efallai y bydd angen rhywfaint o fordwyo yn y categorïau hŷn (ni chaniateir GPS).

Mae categorïau oedran ar gyfer pob ras yn seiliedig ar oedran ar 31ain Rhagfyr 2022:

   • dan 7 (2016-17)

   • dan 9 (2014-15)

   • dan 11 (2012-13)

   • dan 13 (2010-11)

   • dan 15 (2008-09)

   • dan 17 (2006-07)

   • dan 19 (2004-05)

 • Yr oedran lleiaf ar gyfer pob ras yw 6 ar y diwrnod, gall rhedwyr iau redeg gydag oedolyn.

Unrhyw cwestiynau, cysylltwch:

Cydlynydd ieuenctid & Gogledd Cymru: Neal Hockley (Rhedwyr Eryri, UKA Fell & Mountain Running Coach), neal.hockley@gmail.com

Cydlynydd Cyfres Ieuenctid De Cymru: Hannah Hopkinson (Mynydd Du, UKA Fell & Mountain Running Coach)

Kit requirements

 • U19s, U17s and U15s should be prepared to carry full kit in all races (as per WFRA rules: waterproof coat and trousers, hat, gloves, map & compass, whistle, small snack).

 • Other age groups may need to carry/wear a waterproof coat, hat, gloves.

 • Races for the younger age groups will be well marked. Some navigation may be required in the older categories (GPS not permitted).

Age categories for all races are based on age at 31st Dec 2022:

    • under 7 (2016-17)

    • under 9 (2014-15)

    • under 11 (2012-13)

    • under 13 (2010-11)

    • under 15 (2008-09)

    • under 17 (2006-07)

    • under 19 (2004-05)

 • Minimum age for all races is 6 on the day, younger runners may run with an accompanying adult.

Any questions, contact:

Junior Coordinator & North Wales: Neal Hockley (Eryri Harriers UKA Fell & Mountain Running Coach): neal.hockley@gmail.com

South Wales Junior Series Coordinator: Hannah Hopkinson (Mynydd Du, UKA Fell & Mountain Running Coach)