Cyfres Rhedeg Mynydd Iau Gogledd Cymru

Cyfres o chwe ras fynydd wych ar draws gogledd Cymru i bob oedran.

North Wales Junior Fell Running Series

A series of six superb fell races across north Wales for all ages.

#1) 12fed Chwefror - Mynydd Conwy - 12th Feb

#2) 2il Ebrill - Moel Wnion (Rachub) - 2nd April

#3) 7fed Mai - Moel Eilio (Llanberis) - 7th May

#4) 26ain Mehefin - Moel Y Gamelin* - 26th June

#5) 17eg Medi N Wales Mtn Running Champs (Y Gogarth/Great Orme) - 17th Sept

#6) 23ain Hydref Diweddglo - Series Finale (Location TBC) - 23rd Oct

*Bydd Moel y Gamelin y ras gyntaf yn y Pencampwriaeth Cymru

*Moel Y Gamelin will be the 1st race in the Welsh Junior Champs Double Counter.

Canlyniadau'r Cyfres Hyd yn Hyn ¦ Series Results So Far:

CanlyniadauGogledd

Cydlynydd ieuenctid & Gogledd Cymru: Neal Hockley (Rhedwyr Eryri, UKA Fell & Mountain Running Coach), neal.hockley@gmail.com

 • Mae categorïau oedran ar gyfer pob ras yn seiliedig ar oedran ar 31ain Rhagfyr 2022: dan 7, d9, d11, d13, d15, d17, d19.

 • Yr oedran lleiaf ar gyfer pob ras yw 6 ar y diwrnod, gall rhedwyr iau redeg gydag oedolyn.

 • Bydd 3 chanlyniad gorau yn cyfrif ar gyfer y Gyfres. Bydd pob rhedwyr sy'n cwblhau 4 ras yn cael gwobr cyfranogi.

 • Cyfrifir pwyntiau yn unol â'r rheol hon: https://rasio.vercel.app/series/north-wales/2022

 • Dylai rhedwyr dan 19, dan 17 a dan 15 fod yn barod i gario cit llawn ym mhob ras (yn unol â rheolau CRMC: côt a throwsus gwrth-ddŵr, het, menyg, map, cwmpawd).

 • Efallai y bydd gofyn i redwyr eraill gario cot gwrth-ddŵr.

 • Bydd rasys ar gyfer y grwpiau oedran iau wedi'u marcio'n dda. Efallai y bydd angen rhywfaint o fordwyo yn y categorïau hŷn (ni chaniateir GPS).

Junior Coordinator & North Wales: Neal Hockley (Eryri Harriers, UKA Fell & Mountain Running Coach): neal.hockley@gmail.com

 • Age categories for all races are based on age at 31st Dec 2022: U7s, U9s, U11s, U13s, U15s, U17s, U19s.

 • Minimum age for all races is 6 on the day, younger runners may run with an accompanying adult.

 • An individual’s best 3 results will counted for the Series. All juniors completing 4 races will be eligible for a participation prize.

 • Points calculated as per https://rasio.vercel.app/series/north-wales/2022

 • U19s, U17s and U15s should be prepared to carry full kit in all races (as per WFRA rules: waterproof coat and trousers, hat, gloves, map & compass).

 • Other age groups may be required to carry a waterproof coat.

 • Races for the younger age groups will be well marked. Some navigation may be required in the older categories (GPS not permitted).