Moel Wnion Dydd Sadwrn 2il Ebrill

Ras #2 yng Nghyfres Gogledd Cymru

Moel Wnion Saturday 2nd April

Race #2 in the North Wales Junior Series

Ffilm swyddogol 2022! ¦ Official 2022 race film!

Canlyniadau ¦ Results:

CanlyniadauGogledd

Parcio ¦ Parking: Ysgol Llanllechid (10:30am+) https://goo.gl/maps/GQYWoKVrdkWD4k5c6

HQ & Casglu Rhifau (o 11yb) ¦Numbers Collection (from 11am): https://goo.gl/maps/U781tERReafSnQjE7

Updates - Like "Ras Moel Wnion": https://www.facebook.com/rasmoelwnion and WFRA: https://www.facebook.com/groups/162891360538812

Amseroedd y rasys:

d7s/9s - 11.30

d11s/u11s - 11:45

d13s/15s/17s - 12:30

Nodwch, mae'r cychwyn d13/d15/d17 yn 0.7km o HQ ¦ NB u13s/15s/17s start 0.7km from HQ

Nodwch: Bydd d19s yn rhedeg y ras oedolion. Plîs cofrestrwch trwy'r ffurflen caniatâd uchod, ond hefyd cofrestrwch ar y diwrnod efo'r oedolion (manylion ar dudalen Facebook Ras Moel Wnion)

Note: U19s will run the adults' race. Please fill in the parental consent form above, but also register on the day as for the adults (details on the Ras Moel Wnion Facebook page

Gofynion offer

  • Dylai rhedwyr dan 19, dan 17 a dan 15 fod yn barod i gario cit llawn ym mhob ras, yn unol â rheolau CRMC: côt a throwsus gwrth-ddŵr (efo hood a taped seams), het, menig, map, cwmpawd, chwiban, byrbryd bach fel mars bar rhag ofn.

  • Os oes angen benthyg unrhyw offer, ebostiwch neal.hockley@gmail.com - wna i helpu os gallaf!

  • Efallai y bydd angen i redwyr eraill gwisgo/gario cot gwrth-ddŵr, het, menig, dibynnu ar y tywydd - plîs dewch yn barod.

  • Dylai pob rhedwyr dod â dillad sbar i gadw gynnes cyn ac ar ôl y ras

  • Bydd rasys ar gyfer y grwpiau oedran iau wedi'u marcio'n dda. Efallai y bydd angen rhywfaint o fordwyo yn y categorïau hŷn (ni chaniateir GPS).


Kit requirements

  • U19s, U17s and U15s should be prepared to carry full kit in all races, as per WFRA rules: waterproof coat and trousers (taped seams and hood), hat, gloves, map, compass & whistle, small snack e.g. mars bar for emergency rations.

  • If you need to borrow any kit, contact neal.hockley@gmail.com - I'll help if I can!

  • Other age groups may need to carry/wear a waterproof coat, hat, gloves, depending on the weather - please come prepared.

  • All runners should bring spare clothes to keep warm before and after the race. These can be left at the start (at own risk)

  • Races for the younger age groups will be well marked. Some navigation may be required in the older categories (GPS not permitted).Categorïau oedran (bl geni), pellter + m fertigol ¦ Age categories (year of birth) Distance + ascent

dan/under 7 (2016-17) 1km +60m

d/u9 (2014-15) 1km +60m

d/u11 (2012-13) 2km +160m

d/u13 (2010-11) 2.8km +140m

d/u15 (2008-09) 5km + 300m

d/u17 (2006-07) 6km + 390m

d/u19 (2004-05) 7.5km +540m

Rhedwyr dan 6: rhaid redeg gydag oedolyn ¦ Runners under 6 must run with an adult.

Unrhyw cwestiynau, cysylltwch ¦ Any questions, contact:

Neal Hockley (Rhedwyr Eryri Harriers, UKA Fell & Mountain Running Coach), neal.hockley@gmail.com 07989282909

Mapiau o'r cwrs ¦ Course Maps

Cyrsiau yn amodol ar y tywydd. Courses subject to weather conditions and may be altered.

MoelWnion_d15d17_15k.pdf
MoelWnion_d13_7500.pdf
MoelWnion_d9d11_3k.pdf

Rhagchwiliad Rasys agor i bawb: Bore Sul 20fed Mawrth 22.

Bydd Rhedwyr Iau Eryri yn rhedeg y cwrsiau ieuenctid ar fore sul 20th Mawrth - croeso i redwyr iau o clwbs eraill ymuno â ni. Manylion i ddilyn - See Facebook event here: https://fb.me/e/7gKsrIGkC

Open Race Recce: Sunday AM 20th March 22.

Eryri Juniors will run a recce of the junior courses on 20th March - juniors from other clubs and none are very welcome to join us. Details TBC - See Facebook event here https://fb.me/e/7gKsrIGkC