Χημεία Γ: Ο άνθρακας

Post date: Oct 18, 2011 8:37:34 AM

Το παρακάτω βίντεο (στα αγγλικά) θα σας εξηγήσει την αιτία ύπαρξης δύο τόσο διαφορετικών μορφών - διαμάντι και γραφίτης - του ίδιου στοιχείου, του άνθρακα. Οι διαφορές εξηγούνται από το διαφορετικό τρόπο διασύνδεσης των ατόμων στους κρυστάλλους του κάθε υλικού.

Το παρακάτω βίντεο εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται οι ορυκτοί άνθρακες στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος:

Για να εκμεταλλευτεί τους γαιάνθρακες, ο άνθρωπος επεμβαίνει στο περιβάλλον. Παρακολουθήστε το βίντεο από σχετική δημοσιογραφική εκπομπή:

Εργασία: Επιλέγω μια από τις 6 δραστηριότητες που αναφέρονται στη σελίδα 73 και συντάσσω ένα κείμενο με έκταση μισή έως μία σελίδα τετραδίου.

Πηγή πληροφοριών: Ιστοσελίδες που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο.

Αναζήτηση στο διαδίκτυο με χρήση επιλεγμένων λέξεων, ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Στόχος: Ανάλογα με την επιλεγμένη δραστηριότητα:

Να μπορεί ο μαθητής να αναφέρει παραδείγματα χρήσης γαιανθράκων /

να αναφέρει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις /

να αναφέρει περιοχές με κοιτάσματα γαιανθράκων στην Ελλάδα /

να περιγράφει τη συμβολή της εκμετάλλευσης των γαιανθράκων

στην απασχόληση εργατικού δυναμικού

Εκτιμώμενος χρόνος: 30' - 60' μαζί με την αναζήτηση πληροφορίας στο Internet.