Τρόποι ηλέκτρισης- Αγωγοί και μονωτές

Post date: Sep 29, 2011 8:36:26 PM

Το ηλεκτροσκόπιο:

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε για τους δύο τρόπους ηλέκτρισης, την αρχική και τελική κατάσταση των σωμάτων που εμπλέκονται: Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις πληροφορίες αυτές.

Ηλέκτριση με τριβή:

Ηλέκτριση με επαφή:

Ηλεκτρικοί ΑΓΩΓΟΙ

Τα υλικά που επιτρέπουν το διασκορπισμό του ηλεκτρικού φορτίου σε όλη την έκταση του αντικειμένου.

Σε έναν αγωγό δεν είναι δυνατό να φορτίσουμε μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή του αφού υποχρεωτικά τα ηλεκτρόνια διασκορπίζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια του αντικειμένου.

Τα μέταλλα: Σίδηρος χαλκός, αλουμίνιο, υδράργυρος, μόλυβδος κ.α. Το νερό της βρύσης, ο υγρός αέρας

Ηλεκτρικοί ΜΟΝΩΤΕΣ

Τα υλικά στα οποία το φορτίο δεν διασκορπίζεται (δεν "απλώνεται") σε όλη την έκταση του αντικειμένου. Όταν φορτίσουμε με τριβή ή με επαφή μια συγκεκριμένη περιοχή, το φορτίο μένει περιορισμένο στη μικρή περιοχή η οποία φορτίστηκε αρχικά. Οι άλλες περιοχές παραμένουν τελείως αφόρτιστες.

Το πλαστικό, το γυαλί, το καουτσούκ, ο εβονίτης, η πορσελάνη, το κερί, το ξύλο, το απιονισμένο νερό.