Φυσική Γ': Βασικές έννοιες ηλεκτρικού ρεύματος

Post date: Nov 3, 2011 7:26:25 PM

Ηλεκτρικό ρεύμα: Προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων μέσα σ'έναν αγωγό.

- Πού βρίσκονται αυτά τα ηλεκτρόνια;

- Ανήκουν στα άτομα από τα οποία αποτελείται ο αγωγός π.χ. στα άτομα χαλκού ενός σύρματος.

- Γιατί κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση;

- Γιατί βρίσκονται σε ηλεκτρικό πεδίο, δηλαδή σε έναν χώρο όπου τους ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις με ίδια κατεύθυνση.

- Ποιος δημιουργεί και συντηρεί αυτό το ηλεκτρικό πεδίο;

- Η ηλεκτρική πηγή (μπαταρία). Είναι ένα εξάρτημα με δύο άκρα ( + και - ) στα οποία συνδέεται ο αγωγός και δημιουργεί στα ηλεκτρόνια την τάση να απομακρύνονται από το - και να κατευθύνονται προς το +. Μετατρέπει συνήθως χημική ενέργεια σε ηλεκτρική.

Ας μάθουμε να σχεδιάζουμε σωστά την ηλεκτρική πηγή...

Ηλεκτρικό κύκλωμα: Μια κλειστή αγώγιμη διαδρομή.

Διακόπτης: Μας βοηθάει να λειτουργούμε το κύκλωμα μόνο όταν το επιθυμούμε.

Ανοικτός διακόπτης - Δεν υπάρχει ρεύμα Κλειστός διακόπτης - Υπάρχει ρεύμα

Προσοχή! Ακολουθεί ορισμός νέου φυσικού μεγέθους!

Ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος: Το πηλίκο του φορτίου Q που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρονικό διάστημα t, προς το χρονικό διάστημα.

Μονάδα μέτρησης: 1 Α (Ampere)

Από τον τύπο προκύπτει ότι 1 Coulomb = 1 Ampere x 1 s

Όργανο μέτρησης της έντασης Ι του ηλ.ρεύματος:

Το αμπερόμετρο που συνδέεται στο κύκλωμα σε σειρά.

Αναλογικό και ψηφιακό αμπερόμετρο

Παρακολουθήστε οπωσδήποτε το παρακάτω βίντεο! Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού μέσα από την παρουσίαση των σχετικών επιστημονικών ανακαλύψεων.