Νόμος Coulomb - ποιοτική μελέτη

Post date: Oct 30, 2011 7:04:33 PM

Νόμος Coulomb: Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης με την οποία αλληλεπιδρούν δύο σημειακά φορτία είναι ανάλογο του γινομένου των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης.

Όταν μεγαλώνει η απόσταση των φορτίων (r) το τετράγωνό της (r2) αυξάνεται ακόμα περισσότερο και η δύναμη F που είναι αντιστρόφως ανάλογη μειώνεται. Μπορούμε να πούμε ότι:

τα φορτία αλληλεπιδρούν λιγότερο έντονα αφού απομακρύνθηκαν.

Όταν μειώνεται η απόσταση των φορτίων (r) το τετράγωνό της (r2) μειώνεται ακόμα περισσότερο και η δύναμη F που είναι αντιστρόφως ανάλογη αυξάνεται. Μπορούμε να πούμε ότι:

τα φορτία αλληλεπιδρούν πιο έντονα αφού πλησίασαν.

Όταν μεγαλώνει η ποσότητα των φορτίων q1 ή q2, η δύναμη F που είναι ανάλογη μεγαλώνει και αυτή.

Όταν μειώνεται η ποσότητα των φορτίων q1 ή q2, η δύναμη F που είναι ανάλογη μειώνεται και αυτή.

Παρατηρούμε δύο δυνάμεις στα παρακάτω σχήματα.

Η δύναμη F12 ασκείται από το φορτίο q2 στο φορτίο q1 και η δύναμη F21 ασκείται από το φορτίο q1 στο φορτίο q2 .

Η ύπαρξη αυτού του ζεύγους δυνάμεων (δράση αντίδραση) αποτελεί εφαρμογή του 3ου νόμου του Νεύτωνα που διδαχθήκαμε στη Β' Γυμνασίου.

Τα μέτρα των δυνάμεων είναι ίσα και η κατεύθυνσή τους εξαρτάται από το αν αλληλεπιδρούν ομώνυμα ή ετερώνυμα φορτία.

Για την κατανόηση και την εμπέδωση του νόμου Coulomb είναι πολύ χρήσιμο το φύλλο εργασίας πάνω στο οποίο δουλέψαμε στο μάθημα.