Ορμή - Κρούση

Κρούση είναι ένα γεγονός το οποίο παρατηρούμε όταν δύο σώματα προσεγγίσουν και έρθουν σε στιγμιαία επαφή.

Μεγέθη χρησιμοποιούμε για να μελετήσουμε μια κρούση είναι:

  • Οι μάζες και οι ταχύτητες των σωμάτων
  • Οι ορμές και οι κινητικές ενέργειες των σωμάτων
  • Το είδος της κρούσης ως προς τις διευθύνσεις κίνησης (κεντρική ή μετωπική, πλάγια, έκκεντρη) ή ως προς τη διατήρηση της κινητικής ενέργειας (ελαστική, μη ελαστική, πλαστική)
  • Οι απώλειες σε θερμότητα στις μη ελαστικές κρούσεις.
  • Όπως σε όλη τη Μηχανική, οι τριβές με το επίπεδο πριν ή μετά την κρούση και η διάρκεια της κίνησης μετά την κρούση μέχρι το σταμάτημα το σώματος.

Η παρακάτω προσομοίωση (PhET) είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην κατανόηση του φαινομένου. Για δημιουργία συσσωματώματος θα πρέπει να ορίσετε την Ελαστικότητα στο 0%.