Χημεία Γ': Απαραίτητη η επανάληψη από την ύλη της Β' τάξης

Post date: Sep 15, 2011 5:32:54 PM

Καλό είναι πριν προχωρήσουμε στη φετινή ύλη να κάνουμε μια καλή επανάληψη στα τελευταία κεφάλαια που διδαχτήκαμε στην προηγούμενη τάξη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ονομασία των κυριότερων συμβόλων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Ι) και η κατανόηση του πώς γράφουμε μια Χημική Εξίσωση.

Δεν πρέπει ασφαλώς να ξεχνάμε τις έννοιες του ατόμου, του ιόντος και της χημικής ένωσης. Μπορούμε να τα θυμηθούμε από το σχολικό βιβλίο Χημείας της Β' τάξης το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

"κλικ στην εικόνα"