Φυσική Γ': Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος - Ισχύς

Post date: Feb 14, 2012 10:52:18 AM

Η ενέργεια E που μεταφέρει ένα ηλεκτρικό ρεύμα σε μια συσκευή υπολογίζεται ως το γινόμενο:

- Της τάσης λειτουργίας της συσκευής V, σε Volt

- Της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος Ι, σε Ampere

- Του χρόνου λειτουργίας της συσκευής t, σε s

Δηλαδή: E = V . I . t με μονάδα μέτρησης το 1 Joule

Λέμε ότι αυτή η ενέργεια καταναλώνεται από τη συσκευή.

Το μέγεθος αυτό όμως δεν μπορεί να προσδιορίσει το πόσο ισχυρή είναι η συσκευή αφού η ενέργεια μεταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας.

Για παράδειγμα ένας ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών (πιστολάκι) θα καταναλώνει μεγάλη ποσότητα ενέργειας όταν στεγνώνει για πολλή ώρα (μεγάλος χρόνος t) τα μακριά μαλλιά μιας κυρίας και πολύ λιγότερη ενέργεια όταν στεγνώνει κοντά μαλλιά για λιγότερη ώρα (μικρός χρόνος t). Επομένως η ποσότητα της ενέργειας δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο της ισχύος της συσκευής.

Ορίζουμε λοιπόν την ηλεκτρική ισχύ P ως: P= E / t = V . I . t / t

άρα P = V . I με μονάδα μέτρησης το 1 Watt