Φυσική Γ΄: Νόμος του Ωμ (Ohm)

Post date: Dec 6, 2011 10:26:36 AM

Εδώ θα βρείτε συμπληρωμένο το φύλλο εργασίας που επεξεργαστήκαμε στο μάθημα. Πιθανόν οι μετρήσεις να διαφέρουν από αυτές που λάβαμε με τα κυκλώματα που κατασκευάσαμε στο σχολείο. Αυτό δεν πρέπει να σας επηρεάσει γιατί τα συμπεράσματα είναι ακριβώς τα ίδια