Φυσική Γ΄: Ηλεκτρική αντίσταση

Post date: Nov 21, 2011 3:37:16 PM

Ηλεκτρικά δίπολα είναι οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα που έχουν δύο πόλους (άκρες/ακροδέκτες) και συνδέονται σε ένα κύκλωμα.

Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι μια μπαταρία έχει δύο πόλους, αλλά και στα κυκλώματα που κατασκευάσαμε στην τάξη παρατηρήσαμε τους δύο ακροδέκτες του διακόπτη, του αμπερομέτρου και των άλλων ηλεκτρικών διπόλων.

Είναι δυσκολότερο να καταλάβουμε ότι μια τοστιέρα είναι δίπολο.

Θυμάστε πώς το περιγράψαμε στην τάξη; Αν όχι ξαναρωτήστε με.

Η ηλεκτρική τάση V και η ένταση του ρεύματος I συνδέονται με σχέση αιτίου αποτελέσματος.

Έχοντας στο μυαλό μας ότι η κίνηση των ηλεκτρονίων σε ένα κύκλωμα προκαλείται από τη σύνδεση της μπαταρίας των "κάποιων Volt" είναι εύκολο θυμόμαστε ότι:

- η ηλεκτρική τάση V αντιπροσωπεύει την αιτία του ρεύματος

- η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος I μετράει το πόσο έντονο είναι το αποτέλεσμα.

Προσοχή! Νέο φυσικό μέγεθος!

Η Ηλεκτρική αντίσταση R εκφράζει τη δυσκολία που συναντούν τα ηλεκτρόνια κατά την κίνησή τους μέσα σε ένα αγώγιμο υλικό. Ισούται με το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης V η οποία προκαλεί το ρεύμα, προς την ένταση του ρεύματος Ι που μετράται.

Η μονάδα μέτρησης είναι το 1Ω=1V/1A

Όργανο μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης R: Το ωμόμετρο που συνδέεται παράλληλα στο δίπολο .