Επικοινωνία

Αποτέλεσμα εικόνας για email

Ηλεκτρονική Επικοινωνία στη διεύθυνση:

mnikolakarou@gmail.com

Τηλεφωνική επικοινωνία είναι δυνατή και ευπρόσδεκτη

στο τηλέφωνο του Σχολείου.