Φυσική Β': Συνισταμένη δυνάμεων

Συνισταμένη δυνάμεων

«Ένας έμπορος εισέπραξε από 3 πελάτες 54€, 81€ και 33€ και πλήρωσε σε λογαριασμούς 27€ και 91€. Ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα των συναλλαγών του;»

Όσο εύκολα λύνεται αυτό το πρόβλημα (60€), τόσο εύκολα και στη Φυσική μπορούμε να υπολογίσουμε το συνολικό αποτέλεσμα της επίδρασης πολλών διαφορετικών σωμάτων σε ένα άλλο.

Όταν πολλές δυνάμεις ασκούνται σε ένα σώμα, τότε το αποτέλεσμα της επίδρασης των δυνάμεων μπορεί να εκφραστεί από μια άλλη δύναμη που ονομάζεται συνισταμένη.

Οι …πολλές δυνάμεις που συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται ονομάζονται συνιστώσες.

Στο παρακάτω παράδειγμα έχω 3 συνιστώσες από τους Μουργόλυκους και 2 συνιστώσες από τα παπιά.

Η τελική συνισταμένη θα μου δείξει ποια πλευρά θα επικρατήσει!

Βήμα 1ο: Συνδυάζω τις «συνεργαζόμενες» συνιστώσες από κάθε πλευρά (με πρόσθεση) και σχεδιάζω νέο σχήμα με δύο μόνο δυνάμεις τις οποίες έχω ονομάσει κατάλληλα.

Βήμα 2ο: Συνδυάζω τις «ανταγωνίστριες» δυνάμεις (με αφαίρεση) και βρίσκω την τελική συνισταμένη Fολ.

Τελικά, ποιος θα πάρει το πουγκί; ………………………… Την αστυνομία !!!

Κι αν οι δυνάμεις δεν έχουν την ίδια διεύθυνση;

Αν ας πούμε είναι κάθετες, τότε όποιος ξέρει το Πυθαγόρειο θεώρημα στα Μαθηματικά, τα καταφέρνει και στη Φυσική!

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο

FΟΛ2 = FA2 + FB2 οπότε προκύπτει

FΟΛ2 = 100 (αριθμητικά)

FΟΛ = 10Ν

Αυτό που υπολογίσαμε είναι το μέτρο της συνισταμένης δύναμης FΟΛ.

Η κατεύθυνσή της απεικονίζεται στο σχήμα.

Όπως παρατηρούμε η συνισταμένη δύναμη

σπρώχνει το σώμα σε διαγώνια διεύθυνση

σε σχέση με τις αρχικές δυνάμεις

Και μια ασκησούλα: