Esperanto sur la strando 2020

"Ĉebaltaj paganoj"


Esperanto na plaży 2020 :

"Poganie nad Bałtykiem"


EO:

Dum la kronvirusa pandemio, ni iomete dubis, ke eblos organizi la eventon. Kiam evidentiĝis, ke tamen eblas, ni iomete dubis, ke iu gasto venos al nia festo. Kaj ni sukcesis! Ni Venis gastojn el Poznań, la ĉirkaŭaĵo de Zielona Góra, Krasnystaw, Rumia kaj eĉ unu esperantistino el Germanio.

La temo de la evento estis "Ĉebaltaj Paganoj".

Ni komencis per la malfermo de fotoekspozicio en la klubejo kun la titolo: "Pagana setlejo en Sopot". La sekvan tagon, dank al la filio de la Arkeologia Muzeo "Grodzisko en Sopot", ni aŭdis tre interesan prelegon: "Kontaktoj en la regiono de la Balta Mara en la frua mezepoko". Post la tagmanĝo, ni iris al la Esperantan Kverkon, kie estis enscenigita poemo de Julian Tuwim titolita "Peruno".

La sekvaj tagoj rapide pasis, sabate ni iris al la fontoj Swelinia, ni piknikis sur la strando, iuj el la partoprenantoj iris al koncerto ĉe la Arbara Opero. Ni pasigis dimanĉon en Gdańsk vizitante Góra Gradowa, kie eble, antaŭ pli ol mil jaroj, estis ankaŭ setlejo simila al la sopota.


PL:

W czasie pandemii koronawirusa nie do końca wierzyliśmy, że zorganizowanie imprezy będzie możliwe. Gdy okazało się, że jednak można, nie do końca wierzyliśmy, że ktokolwiek na nasze święto przybędzie. A jednak udało się! Mieliśmy gości z Poznania, okolic Zielonej Góry, Krasnegostawu, Rumii i nawet jedną Esperantystkę z Niemiec.

Temat przewodni imprezy to "Poganie nad Bałtykiem".

Rozpoczęliśmy od otwarcia wystawy fotograficznej w klubie pod tytułem: "Pogańskie grodzisko w Sopocie". Następnego dnia dzięki pomocy filii Muzeum Archeologicznego "Grodzisko w Sopocie" wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu: "Kontakty w regionie Morza Bałtyckiego we wczesnym średniowieczu". Po obiedzie udaliśmy się pod Dąb Esperantystów, gdzie odbyła się inscenizacja wiersza Juliana Tuwima pod tytułem Perun.

Kolejne dni szybko minęły, w Sobotę wędrowaliśmy do źródeł Swelinii, piknikowaliśmy na plaży, część uczestników wybrała się na koncert do Opery Leśnej. Niedzielę zaś spędziliśmy w Gdańsku zwiedzając Górę Gradową, gdzie być może, przed ponad tysiącem lat było również grodzisko podbne do sopockiego.


Poemo de pola poeto Julian Tuwim tradukita al Esperanto.

ATENTO, ATENTO!

Jen tute nova freŝa filmo de la lasta aranĝo pere de Andreo Bach

Fotoalbumo de la aranĝo

Tago 1:

Tago 2:

Tago 3:

Tago 4: