kontakt / kontakto

Towarzystwo Przyjaciół Języka Esperanto „TORENTO”

/ Societo de Esperanto-Amikoj „TORENTO”


81-824 Sopot

ul. Armii Krajowej 94


PL:

Spotykamy się:

- w klubie w Sopocie - ul. Armii Krajowej 94 - wtorki godz. 17:00

- w internecie na zoom - każdy pierwszy storek miesiąca godzina 18.00

Aktualne informacje o spotkaniach - sprawdź w na naszym facebooku

EO:

Ni renkontiĝas:

- en nia klubejo en Sopot - str. Armii Krajowej 94 - marde je la 17:00

- en la reto - la unua mardo de monato je la 18:00

Aktualaj informoj pri niaj renkontiĝoj kontrolu en nia facebook pagxo