Esperanto sur la strando 2021

"URBO KAJ AKVO"
Esperanto na plaży 2021 :

"Miasto i woda"


10.09.2021 - 12.09.2021

EO:

La pandemio bedaŭrinde ankoraŭ ne finiĝis, tamen ni decidis prepari nian feston.

Ĉi-jare ni volis montri ke akvo en Triurbo ne estas nur la Balta Maro kun ĝiaj plaĝoj. Estas ĉi tie riveroj, kanalo, kaj multege da torentoj enplektitaj en la urbo.

Sed por la loĝantaro de la urbo plej grava estas akvo en kranoj.

La urbo Gdańsk dufoje havis salton en la disvolviĝo de la akvosistemo. Unuan fojon en la 14-a jarcento. Ĝi estis dum la tempoj de la Ordeno de Kruckavaliroj. Tiutempe oni konstruis la kanalon de Radunia, kune kun muelejoj kaj forĝejoj funkciigitaj per akvo.

La dua granda investo okazis en la 19a jarcento, kiam la urbo, turmentita de epidemioj, konstruis modernan akvan kaj kloakaĵan sistemon. Iuj el la instalaĵoj ankoraŭ estas uzataj hodiaŭ. Dum nia aranĝo, ni vizitos tre interesan subteran akvocisternon.

Ni promenis komune laŭ la Kanalo de Radunia ĝis ĝia enfluo. Ni vizitis akvorezervejon "Malnova Sobieski". Sinjoro Piotr Mazurek, la estro de la Asocio de Amikoj de Gdansk, profesie prelegis al ni pri malnova gdanska akvosistemo.

Aldone ni festis la naskiĝtagon - la 120-an naskiĝtagon de la urbo Sopot, kie membroj de la asocio "Torento" havas sian sidejon.

Specjale je tiu okazo ni preparis du ekspozicijojn. Unu estis prezentita en klubejo, la dua pendis sur la ŝnuro ĉe Esperanta Arbarherbejo en Sopot.

Oni povas rigardi la ekspoziciojn sur nia retpaĝo.


Kiel ĉiam, ankaŭ estis tempo por babili kaj esplori la urbon memstare. Nepre oni devas iri al la strando de la Balta Maro kun Esperanto!


Vizitis nin PEJ-anoj, kiuj organizis en nia klubejo siajn balotojn. Junularo preparis por ni distran vesperon.


PL:

Pomimo tego, że pandemia koronawirusa nie skończyła się, przygotowaliśmy naszą coroczną imprezę.

W tym roku, chcieliśmy pokazać, że Trójmiasto to nie tylko nadbałtyckie plaże. Mamy tu rzeki, kanały i mnóstwo potoków wplecionych w tkankę miejską.

Lecz dla mieszkańców na co dzień, najważniejsza jest woda w kranie.

W mieście Gdańsk dwukrotnie odbył się skok rozwoju systemu wodnego. Pierwszy raz a 14-tym wieku, podczas rządów Zakonu Krzyżackiego. W tym czasie zbudowany został kanał Raduni wraz z młynami i kuźniami napędzanymi siłą wody.

Drugi raz wielkie inwestycje przeprowadzono w 19-tym wieku. Miasto wymęczone epidemiami wybudowało nowoczesny system wodno - kanalizacyjny. Niektóre z tych budowli są używane do dziś. Podczas naszej imprezy odwiedzimy bardzo ciekawy podziemny zbiornik na wodę.

Spacerowaliśmy wzdłuż Kanału Raduni aż do jego ujścia. Zwiedziliśmy zbiornik "Stary Sobieski". Pan Piotr Mazurek, przewodniczący Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańska, przygotował dla nas profesjonalny wykład o gdańskim systemie wodno - kanalizacyjnym.

Dodatkowo świętowaliśmy urodziny. 120 urodziny miasta Sopot - gdzie członkowie stowarzyszenia "Torento" mają swoją siedzibę.

Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy 2 wystawy. Pierwszą zaprezentowaliśmy w klubie. Druga przez kilka godzin "wisiała" na sznurze, na Polance Esperantystów w Sopocie. Wystawy można już obejrzeć na naszej stronie.


Jak zawsze, był czas na pogaduchy i zwiedzanie miasta po swojemu. Poszliśmy też z Esperantem na plażę!


Odwiedziłą nas również Polska Młodzież Esperancka, która w naszej siedzibie zorganizowała swoje wybory. Młodzi Esperantyści przygotowali dla nas wieczorek rozrywkowy.

Listo de partoprenantoj


Programo / Program


Materialoj / Materiały

Fotoalbumo de la aranĝo

Tago 01

Tago 02

Tago 03

Tago 04