Esperanto sur la strando - 2015

„Esperanto kiel la portilo de kulturo”

Esperanto na plaży 2015: "Esperanto jako nośnik kultury"


EO:PL:


Programo de la evento: / Program imprezy:

ESPERANTO SUR LA STRANDO”

SOPOT 10 – 13.09.2015

10.09 (ĵaŭdo)

17.00 – La inaŭguro - en la Konferenca salono de La Urba Domo

Seminario „Esperanto kiel la portilo de kulturo” sub la protektado de Prezidanto de Urba Konsilantaro en Sopot – dr.Wieczesław Augustyniak

Diskuto pri la temo „Kulturo esperanta plur- aŭ supernacieca?” - lige kun la enskribo de la internacia lingvo en la Landan Liston de la Nematria Kulturheredaĵo.

20.00 - Vespero en la Klubejo Torento, ekspozicio de man laboraĵoj ka fotoj de klubanoj.


11.09 (vendredo)


10.00 – Renkontiĝo en la Klubejo de Torento, Sopot, str Armii Krajowej 94

Ĉe la kafo lekcio pri la Abatejo de cistercanoj en Oliwa.

10.45 - Forveturo per Buso n-ro 17 al Gdańsk-Oliwa

11.00 - La Urba Ludo „Abatejo de cistercanoj” - La parko kaj katedralo en Oliwa.

13.00 - En Katedralo demonstracio de la famaj orgenoj.

14.00 - Lunĉo

18.00 - Galerio ALMA (I etaĝo) str. Sikorskiego 12

Lekcio de radaktoro Roman Dobrzyński sub la titolo „La traduko de <Sinjoro Tadeo> esperanten fone de aliaj alilingvaj tradukoj" kun kelkaj surprizoj


12.09 (sabato)

11.00 - Partopreno en la parado de neregistaraj organizaĵoj en Sopot/ stando sur la moleo

13.00 - Lunĉo

16.00 - Renkonto en la Arbarherbejo de esperantistoj en Sopot

17.00 - Pikniko en la ĝardeno de Harry Spirowski, Sopot str. Smolna 7

Inter alie Peter instruos nin popolan dancon.


13.09 (dimanĉo)

Turisma Programo