Esperanto sur la strando 2020

"Ĉebaltaj paganoj"


Esperanto na plaży 2020 :

"Nadbałtyccy Poganie"


EO:

En septembro 2020 ni renkontiĝos la okan fojon!

Dum ĉi- jara evento ni provos eklerni kio okazis ĉe la Balta Maro antaŭ ol Pollando. Kiel vivis Slavoj? Kiel aspektis kontaktoj kun aliaj gentoj? Krom tio ni planas artan programon kaj aliaj surprizoj.

Kiam: 10-13.09.2020

Kie: Sopot, Gdańsk

Kotizoj: 150 zlotojn

(En la kvoto estas: partopreno en la programo kaj du tagmanĝoj: en vendredo kaj en dimanĉo (invita kaj adiaŭa tagmanĝo.)

Se temas pri loĝado - bedaŭrinde ni ne organizas tranoktadon. Lasta tempe plejparto de partoprenantoj loĝis en Dream Hostel (dreamhostel.pl tel: 504-300-105). Ĝi troviĝas proksime de la klubejo "Torento" en Sopot. Ni proponas ankaŭ Scout Hostel (schronisko.sopot.zhp.pl) - ĝi estas pli malmultekosta - kaj ĝi ankaŭ troviĝas en Sopot.


Se vi volus aliĝi aŭ se vi bezonas pli da informojn - skribu retmesaĝon al torentosopot@wp.pl.


Se vi volas rigardi kiel ni prilaborigas la eventon ni invitas al nia fejsbuko:


PL:

Spotykamy się już we wrześniu!

W tym roku spróbujemy dowiedzieć się co się działo nad Morzem Bałtyckim przed powstaniem państwa Polskiego. Jak żyli Słowianie? Jak wyglądały kontakty z innymi plemionami. Oprócz tego planujemy program artystyczny i inne niespodzianki.

Kiedy: 10-13.09.2020

Gdzie: Sopot, Gdańsk

Koszt: 150 złotych

(Kwota gwarantuje udział w programie, obiad powitalny i pożegnalny.)

Niestety nie organizujemy noclegów. W ubiegłych latach duża część uczestników mieszkała w hostelu Dream Hostel w Sopocie, który znajduje się blisko siedziby klubu: "Torento". Polecamy również Scout Hostel, który jest trochę tańszy i również znajduje się w Sopocie.


Chcesz wziąć udział w imprezie? Potrzebujesz więcej informacji - napisz do nas na: torentosopot@wp.pl.


Obecnie intensywnie pracujemy nad programem. Niusy i bieżące informacje sprawdź na naszym facebooku:


Programo / Program:

ESLS 2020 - PROGRAMO

Antaŭaj renkontiĝoj / Poprzednie imprezy