náklady plánovanej údržby

údržby sa často opakujú pri rozličných zariadeniach, tak som zvolil jedno ocenenie údržby pre všetky zariadenia.

Program vyhľadáva v tejto databáze a podľa toho plánuje náklady a spotrebu času.

časom by mala pribudnúť generátor rozvrhu podľa hodín.

pre zmenu kliknite na riadok a v hornej lište hodnoty zmeňte. Hodnoty sa uložia po o.k. , alebo po zmene frekvencie údržby.

hodnoty sú použité v reporte nákladovosti údržby a objednávkovom liste, v ktorom vznikol pre tento účel nový medzi súčet.