správa náhradných dielov

pridanie nového NDak chcete pridať k zariadeniu náhradné diely kliknite na tlačítko nový ND.môžete vybrať z existujúcich alebo do zobrazeného riadku vpíšte nový náhradný diel.Uložte.zobrazí sa vám pole, kde zadáte akú životnosť má daný diel či v dňoch alebo v motohodinách. Stlačte O:K:teraz sa ND zobrazí v poli a životnosť je 100 %. po uplynutí doby životnosti bude % životnosti klesať.vždy keď vymeníte ND označte ho spolu s ostatným a tlačidlom pero zapíšte. životnosť bude opäť 100 %pre správne vyhodnocovanie životnosti motohodín je potrebné pravidelne dopĺňať info o motohodináchzariadenia v hlavnom okne a následne uložiť. zároveň sa uloží a zobrazí dátum poslednej aktualizácie motohodín. Ak nie, je 1x mesačne sa zobrazí okno s pravdepodobným počtom motohodín . potvrďte alebo zrušte. V nadstavení môžte automatický update zakázať alebo povoliť.dve užívateľské kolónky objednávkový kód a infopo kliknutí na ND sa po strane zobrazuje info o jednotlivých ND a vložený obrázok.priradenie obrázkusystém drag and drop. uchopte obrázok a pustite nad riadkom s ND.po kliknutí na ND sa vpravo zobrazuje obrázok ND.zobrazenie všetkých NDod verzie 1.0.2.0. najprv na report potom stlačte ND náklady a o.k.

vyberte diely, ktoré chcete zapísať a potom kliknite na červené pero.

pre export do excelu od verzie 1.0.0.8. kliknite na ikonu excelu.

Podľa veľkosti prepis trvá pomerne dlho Priebeh je zobrazovaný progres-barom.

jednoduchá analýza ročnej nákladovosti na náhradné diely

úprava náhradného dielu

kliknite na ND ktorý chcete upraviť.

dvojitý klik priamo na náhradný diel

Upravte hodnoty. ak meníte cenu tak zároveň sa zobrazuje teoretický náklad na rok.

(hodnota sa prepočítava iba po kliknutí na zvýšenie a zníženie hodnoty) pre uloženie kliknite na o.k.

Pokiaľ pre sledovanie vyberiete interval po dňoch tak interval v motohodinách sa vynuluje a deaktivuje sa.

Platí aj opačne.

pre aktiváciu neaktívneho intervalu stlačte šipku hore dolu.