čiarový kód

Generátor čiarového kódu 39 extended.

wikipedia

Vygenerujte si čiarové kódy.

Každé zariadenie dostane kód

nalepte ich na príslušné zariadenia.

Po 2 x kliku na voľnú plochu alebo obnovu.

, alebo

po in-aktivite používateľa program prejde do čítacieho módu

Po zoscanovaní čiarového kódu, sa v programe podľa číselného kódu zobrazí príslušné zariadenie

Tip: Scannery prečítajú kód veľkosti 20 a mobily od veľkosti 40

Prehliadač záznamov

kliknite na link záznamy v hlavnom okne vedľa

umožňuje selektovať záznamy podľa dátumu, zariadenia, užívateľa.

zároveň sa zobrazuje početnosť záznamov tabuľkovo a graficky.

V prípade že sa zobrazuje miesto čiarového kódu iba tex, je potrebné ručne inštalovať font pre čiarový kód 39. stiahnite a cez ovládací panel do priečinku fonts vložte stiahnutý súbor.