EULA

Licencia

1. V rámci tejto dohody Ing. Ľubomír Drinka (predajca) a pre používateľa (licencie) nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie programu Comma alebo čiarku (softvér)

2. Softvér obsahuje spustiteľný počítačový program a elektronickú a online dokumentáciu a všetky súbory, výnimky slovník pod GNU/PL, ktorým môže byť opatrený výrobok.

3. Autorské právo, právo duševného vlastníctva a distribučné práva na softvér zostávajú dodávateľovi

4. Licencia na softvér je pripevnený k jednému pevného disku ID.

5. Softvér nemožno upravovať, spätne analyzovať, alebo rozložiť existujúcimi alebo budúcimi technologickými možnosťami

6. Prestávka všetky podmienky bude považované za podstatné porušenie tejto dohody

7. Pôvodná kúpna cena zaplatená licencie budú tvoriť, celý licenčný poplatok a je plný odôvodnením tejto dohody.