Welzijn

Welzijn in de Woezik

Woezik mag zich verheugen in een goed ontwikkeld verenigingsleven. Dat varieert van kerk tot carnavalsvereniging, van biljartclub tot oudervereniging, van voetbalclub tot buurtvereniging. Vele wijkbewoners participeren als vrijwilligers. Daaronder zijn zowel ´oude´ als ´nieuwe´ wijkbewoners.

Er is echter in de Woezik geen open wijkcentrum. Weliswaar heeft het Paschalishonk voor een deel die functie naar zich toegetrokken, maar het blijft niets anders dan het gebouw van een vereniging ontstaan uit een drumband die ook andere activiteiten organiseert. Daarbij richt men zich in de praktijk vooral op ouderen en voor een deel ook op jonge kinderen.

Voor teenagers en jongeren is er buiten de georganiseerde sport nauwelijks iets te doen in de Woezik. Zowel de Paschalisvereniging als het Jeugdhuis zijn huiverig om deze groep te faciliteren. Bovendien staan de open ruimtes in de Woezik onder druk.

Het Wijchense sociaal-culturele werk beperkt zich in de Woezik tot min of meer losse contacten met de Paschalisvereniging en de Leefbaarheidsgroep en tot een zeer beperkt aantal uren straathoekwerk (o.a. via de jongerenbus), een minimale inzet om tenminste in contact te blijven met de jongeren op straat.

De senioren in de Woezik hebben de ondersteuning vanuit de SWOW en als het gaat om hun woningen van Talis. Voor deze groep biedt de Paschalisvereniging diverse activiteiten. Diezelfde vereniging steunt echter ook op een groep vrijwilligers die geleidelijker ouder is geworden en daarmee is haar kracht tevens haar zwakte.

De Paschaliskerk en de school bieden buiten geloof en onderwijs voor een brede groep ook belangrijke, niet te onderschatten, sociale verbanden. Datzelfde geldt ook voor de sportclubs.

De Woezik heeft een behoorlijk goed functionerende leefbaarheidsgroep, waarin zowel ´oud´ als ´nieuw´ zijn vertegenwoordigd en met daarin mensen uit alle buurten van Woezik, inclusief het buitengebied, Veenhof, Saltshof en de Hofsedam. De leefbaarheidsgroep is geworteld in de Woezik en heeft tegelijk vanuit een ´helikopterblik´ het algemene belang voor ogen en vertaalt en communiceert dat naar het gemeentelijke bestuur.