Wijkbeheer

Het wijkbeheer is onder meer opgezet om de afstand tussen de bewoners en de gemeente te verkleinen. De wijkteams houden zich bezig met alle voorkomende kleinschalige werkzaamheden in de openbare ruimte. Het streven is een klacht of melding binnen twee dagen op te lossen. Het wijkbeheer is inmiddels niet meer weg te denken uit de gemeente, het is een wijze van werken. Binnen de gemeentelijke organisatie is het vooral de afdeling Openbare Werken die betrokken is bij het wijkbeheer.

Wat is wijkbeheer?

Wijchen is opgedeeld in vier gebieden die ieder een eigen wijkteam hebben. De vier teams houden Wijchen schoon, heel en veilig. Zij zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimten. U kunt dan denken aan het onderhoud van onder andere plantsoenen, verhardingen, hondenuitlaatplaatsen, bermen en speelvoorzieningen.

U kunt, als bewoner, een belangrijke rol spelen door ons te informeren via melding wijkbeheer over zaken die kapot zijn, of het nu een tegel is, een speeltoestel, zwerfvuil of groenstroken die er slecht bijliggen. Met deze manier van werken hopen we sneller te kunnen inspelen op de wensen van bewoners.

Hoe bereikt u het wijkbeheer?

Het wijkbeheer is op elke werkdag telefonisch te bereiken. Op werkdagen is de wijkbeheerder altijd aanwezig op de werf waarbij u terecht kunt. Verder kunt u de wijkbeheerders ook bereiken via een meldingsformulier. Uw verzoek verhelpen wij binnen twee werkdagen. Lukt het niet om het in die tijd op te lossen, om wat voor reden dan ook, dan krijgt u dat te horen.

Wijkbeheer Noord

Hieronder vallen de wijken Kraaijenberg, Homberg, Heilige Stoel, Wijchen Noord, Veenhof, Woezik, Saltshof, Hofsedam en Industriegebied Zesweg.

Uw wijkbeheerder is Rob Geertsen Contactgegevens: Postadres: Postbus 9000, 6600 HA Wijchen Contactadres: Kamerlingh Onnesstraat 13, 6603 AX Wijchen Telefoonnummer: (024) 64 92 555 (doorkiesnummer 2)Heeft u vragen, meldingen of klachten over het beheer voor noord, dan kunt u dit melden via het meldingsformulier of via (024) 751 71 11.Klusmaand Per wijk houden we een keer per jaar een klusmaand. In deze maand worden door de wijkploegen de kleinschalige gebreken zoveel mogelijk opgelost. Ook bewoners kunnen via het meldingsformulier kleinschalige gebreken melden. Ook de scholen betrekken we hierbij om één dag in de klusmaand in de wijken werkzaamheden te verrichten. De bewoners kunnen in deze maand ook actief deelnemen aan deze werkzaamheden. Voor het jaarschema, de klusbon en meer informatie over de klusmaanden kunt u terecht op de pagina klusmaand in Noord.Bladmanden

In het najaar worden op diverse plaatsen bladmanden geplaatst. Waar de overlast van het blad van de gemeente bomen het grootst is en waar bewoners bereid zijn dit op te ruimen worden de manden geplaatst. Wilt u weten waar de bladmanden in het najaar staan, ga dan naar de pagina bladmanden.

Onderhoud in de wijken

Het grootschalige onderhoud in de openbare ruimte wordt uitgevoerd door aannemers, het beeldenboek 'kwaliteit in beeld' wordt hierbij gehanteerd. Hierbij valt de denken aan het onderhoud van bestratingen, rioleringen en plantsoenen. Firma Breed voert het grootschalig groenonderhoud uit.