Landschapspark Woezik

Plan om in het buitengebied het open en groene karakter te behouden.

Gelukkig zal niet het hele gebied rond de Woeziksestraat geofferd worden op het altaar van de industrie. Er komt ook een zogenoemd Landschapspark. De nota is in december 2005 vastgesteld, in mei 2006 komt er een bijeenkomst met omwonenden over wat dit concreet gaat betekenen. De nota is hier als pdf-bestand te zien. Zie: Landschapsparkwoezik. Zie hier de nieuwsbrief (okt 2006). In februari 2007 ging het plan al wat concreter worden. Veel bewoners doen mee aan het project om als erfafscheiding 'inheems groen' te planten. Landschapspark Woezik en Bijsterhuizen

Het Landschapspark is ervoor bedoeld om Woezik nog een beetje landelijk en groen te houden. Bijsterhuizen is bedoeld om veel geld te verdienen met veel bedrijven. Dat ziet er niet precies hetzelfde uit, en vooral op de grens tussen de twee gebieden moet je daarvoor dus voorzorgsmaatregelen nemen. De gemeente Wijchen staat bekend als planmatig vooruitdenkend dus is aan de bewoners van de Woeziksestraat al jaren geleden beloofd dat er een prachtige dichte groenstrook zou komen tussen hun achtertuinen en de industrie van Bijsterhuizen. Wat gebeurt er dus in de praktijk: medio 2007 wordt het bestaande groen gesloopt en de mensen hebben nu prachtig uitzicht op grote stalen bakken met bedrijven. Niet alleen het uitzicht is verslechterd, ook hebben ze veel meer last van lawaai en dat wordt nog eens versterkt door de stalen wanden aan de overkant van de A326 die het geluid van het verkeer terugkaatsen.