Passerot wordt definitief niet volgebouwd!

Plaatsingsdatum: 14-okt-2010 10:59:19

In 2007, toen de bouwen-bouwen koorts nog heerste in Wijchen, was er het onzalige plan om in het prachtige, groene, Passerot 100 woningen te gaan bouwen. Omwonenden wisten dit samen met de Leefbaarheidsgroep Woezik toen gelukkig tegen te houden, ook omdat bij de raad langzamerhand het besef doordrong dat de grootschalige inbreiding moest stoppen. Na enkele malen te hebben overlegd met de klankbordgroep wijzigde de opvatting van de toenmalige wethouder De Bruijn al. De huidige wethouder Thijssen ging door in die lijn en stelde een stop voor. Binnenkort zijn de grootschalige plannen definitief van de baan. Het college heeft besloten om aan de Raad een beslisnota te gaan voorleggen waarin staat dat het bouwproject Passerot wordt gestopt en wordt afgevoerd van de projectenlijst.

Zie voor de historie ook: Passerot op Woezikweb.

De manier waarop dit project vanuit de buurt is benaderd is een goed voorbeeld van de synergie tussen leefbaarheidsgroep (die vooral coördineerde, bemiddelde en adviseerde) en bewoners. De leefbaarheidsgroep organiseerde de burgerparticipatie, was deel van de klankbordgroep, maar trad nadrukkelijk niet op namens de bewoners. Met de gemeente (wethouder, projectleider) werd gecommuniceerd via de klankgroep zodat de directe belangen en wensen van de bewoners en die van de omgeving konden worden geborgd.