Woezik in kaart

Wat is de Woezik, wat hoort er nu wel en wat niet bij Woezik?

Hier een kaart met de grenzen (de stippellijn) van onze gemeenschap.

Deze CBS-indeling is natuurlijk achterhaald qua benaming vanwege de ontwikkeling van Bijsterhuizen (industriegebied) en de Hofsedam (woongebied). Maar los van de benaming is hij wel belangrijk, omdat allerlei gemeentelijke tellingen, en dus maatregelen en toewijzingen, gebeuren naar die CBS-indeling. De gemeente heeft soms de neiging daarvan af te wijken, bijvoorbeeld door voor de prognoses voor de Paschalisschool de Hofsedam niet mee te nemen en die bij Wijchen-Noord (volgens het CBS heet dit Wijchen-Noordoost) te betrekken.

    • Woezik omvat volgens de indeling van het CBS: De kern Woezik, bestaande uit de westelijke Woeziksestraat, Veenhof en Saltshof.

    • Zesweg Industrieterrein, het Zesweggebied, bestaande uit de Hofsedam, alles ten zuiden van de Zesweg en ten noorden van de spoorlijn.

    • Verspreide huizen Woezik, dit omvat alles ten noorden van de Randweg en de Zesweg (m.u.v. wat de kern Woezik wordt genoemd).