Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

  • PREZES - Katarzyna Pardyka

  • WICEPREZES - Katarzyna Mroczek-Cioć

Podstawowe dane o Stowarzyszeniu:

  • nr w KRS: 0000150420 z dnia 5.02.2003

  • REGON: 432638225

  • NIP: 716-25-81-692

tel. kontaktowy: (81) 886 37 05