Urząd Marszałkowski

DOTACJEz Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Lubelskiego w Lublinie

Stowarzyszenie "Promyk" w Puławach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego, działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promocji Lubelszczyzny w oparciu o dotacje przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie:

2019

    • IX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych - Puławy 2019 - dotacja w kwocie 13 500 zł

W poprzednich latach:

    • Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w latach 2011 - 2018
    • (I edycja festiwalu zapoczątkowana w 2011 r.)
  • Ogólnopolski Festiwal Tańców Lubelskich "Godel" w latach 2004-2006
  • kolonie profilaktyczno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią w 2006 r.
    • (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej)