Urząd Marszałkowski

Dotacje

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Stowarzyszenie "Promyk" w Puławach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego, działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promocji Lubelszczyzny w oparciu o dotacje przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie:

2021

  • X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych - Puławy 2021 - dotacja

W poprzednich latach:

  • Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w latach 2011 - 2019
   (I edycja festiwalu zapoczątkowana w 2011 r.)

  • Ogólnopolski Festiwal Tańców Lubelskich "Godel" w latach 2004-2006

  • kolonie profilaktyczno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią w 2006 r. (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej)